Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham gia Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2016 của Khối Thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham gia Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2016 của Khối Thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam

01/03/2016

Sáng ngày 23/2/2016, tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khối Thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Toàn cảnh Lễ ký kết

Đến tham dự buổi Lễ có Ông Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đại diện 09 công đoàn thuộc khối Thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam (Công đoàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam- Trưởng khối, Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam – Phó khối, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Phó khối và 06 thành viên là Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam, Công đoàn Học viện Chính trị  Quốc gia Hồ Chí Minh, Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công đoàn Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam).

Thay mặt cho Thường trực khối Thi đua III, Bà Cao Thị Kim Thu – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phát động nội dung thi đua năm 2016 với tiêu chí “Đoàn kết – Chất lượng – Thiết thực – Hiệu quả”. Các nội dung thi đua năm 2016 tập trung triển khai đưa Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII vào cuộc sống, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, các Nghị quyết, chương trình kế hoạch của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại buổi Lễ, 100% công đoàn trong khối Thi đua III đều đăng ký danh hiệu Cờ Thi đua xuất sắc của Công đoàn Viên chức Việt Nam và ký giao ước cam kết hưởng ứng các mục tiêu, nội dung thi đua, đề ra các giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung thi đua trong năm 2016./.

                                                                                  Thu Hương - VPCĐ

Các tin đã đưa ngày: