Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2017-2022
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • bkt - chu tich

Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2017-2022

18/09/2017

Trong hai ngày 14-15/09/2017, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ XX nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn Viện Hàn lâm khóa XIX nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn Viện Hàn lâm khóa XX nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, có GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; các Phó chủ tịch: GS.TS. Phạm Văn Đức, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh; các đồng chí nguyên Chủ tịch, cán bộ chuyên trách Công đoàn Viện Hàn lâm qua các thời kỳ; các đồng chí đại diện Ban thường vụ Đảng ủy, Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Thủ trưởng các đơn vị, các Ban chức năng trực thuộc Viện Hàn lâm; cùng 197 đại biểu là ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm, các đại biểu được bầu từ Công đoàn các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Về phía Công đoàn Viên chức Việt Nam và các đại biểu khách mời có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, ủy viện Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đồng chí Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam; Đồng chí Vi Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam; Đồng chí Lương Văn Khương, Chánh văn phòng Công đoàn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đồng chí Võ Tuấn Anh, Phó Chủ tịch thường trực, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam; Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm lần thứ XX nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra trong không khí trang nghiêm, tinh thần làm việc tập trung dân chủ, theo đúng Điều lệ Công đoàn và Quy chế của Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua những nội dung cơ bản kết quả hoạt động Công đoàn Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020; thảo luận, đóng ý nhiều ý kiến cho dự thảo các văn kiện của Tổng Liên đoàn Lao động và Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Viện Hàn lâm khóa XIX.

Điểm nổi bật của nhiệm kỳ qua là việc thực hiện nhiệm vụ trên các mặt: công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ); công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ; công tác tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và tham gia xây dựng Đảng; công tác tuyên truyền, giáo dục vận động nữ CBCCVCLĐ; công tác văn thể; công tác tài chính và công tác kiểm tra công đoàn. Song Đại hội cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong các hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, từ đó rút ra một số bài học và đề xuất một số kiến nghị đối với lãnh đạo các cấp để hoạt động công đoàn ngày càng phát triển đi lên.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu <br>chỉ đạo tại Đại hội </br>   Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội <br></br>

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Viện Hàn lâm nhiệm kỳ qua cũng như tán thành phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Giáo sư Chủ tịch đề nghị Ban Chấp hành, thường vụ Công đoàn khóa mới, phát huy thành tích đã đạt được đồng thời chú ý một số mặt: (1) Gắn chặt hoạt động Công đoàn với nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm; (2) Tổ chức hoạt động tập hợp trí tuệ đoàn viên xây dựng Viện Hàn lâm, chăm lo đời sống CBCCVCLĐ; (3) Xây dựng môi trường đoàn kết; (4) Đẩy mạnh, duy trì công tác văn thể, hoạt động nữ công, xã hội, từ thiện, nhân đạo...; (5) Xây dựng tập thể Ban Chấp hành các cấp đoàn kết, phân công rõ ràng nhiệm vụ từng thành viên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Viện Hàn lâm đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; bày tỏ quan điểm nhất trí với nội dung báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm. Đặc biệt, ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Công đoàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Viện Viện Hàn lâm phát triển vững mạnh cũng như góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đồng chí đã có những chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ mà Công đoàn Viện Hàn lâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới, đề nghị Công đoàn Viện Hàn lâm cần tiếp tục phát huy vai trò, dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, trong đó công tác tuyên truyền giáo dục gắn với nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ xuyên suốt, công tác đại diện và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động là nhiệm vụ trọng tâm…

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn và đồng chí Giang Tuệ Minh trao tặng kỷ niệm chương và khen thưởng<br> “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cá nhân tiêu biểu </br>

Với tinh thần Đoàn kết - Tập trung - Dân chủ - Trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra 25 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đại diện cho 2018 đoàn viên công đoàn trong toàn Viện Hàn lâm vào Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm khóa XX nhiệm kỳ 2017-2022 và đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V. 

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm khóa XX   Chia tay Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm khóa XIX

Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn Viện Hàn lâm đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm - Thiết thực, Đại hội kêu gọi CBCCCVLĐ phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XX; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm; xây dựng Công đoàn Viện Hàn lâm là một đơn vị vững mạnh xuất sắc trong nhiệm kỳ tới để góp phần xứng đáng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của Viện Hàn lâm.

Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày: