Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và nữ cán bộ công chức, viên chức lao động tiêu biểu xuất sắc 5 năm (2010 - 2015)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và nữ cán bộ công chức, viên chức lao động tiêu biểu xuất sắc 5 năm (2010 - 2015)

07/06/2015

Sáng ngày 02/6/2015, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và nữ cán bộ công chức, viên chức lao động tiêu biểu xuất sắc 5 năm (2010 - 2015). Đây là một trong các sự kiện quan trọng của các cấp Công đoàn hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng (đứng giữa), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam<br> chụp ảnh lưu niệm với 05 cán bộ tiêu biểu <br>của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động giai đoạn 2010 - 2015; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm 2010 - 2015, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2010.

Tại đây, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã biểu dương và khen thưởng cho 95 cá nhân điển hình tiên tiến và 78 cá nhân nữ có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm (2010 - 2015) thuộc các công đoàn bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Trong đó có 03 cá nhân điển hình tiên tiến và 02 cá nhân nữ có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm (2010 - 2015) của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được biểu dương và khen thưởng.  Đặc biệt, PGS.TS. Đinh Quang Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vinh dự được lựa chọn là 01 trong 04 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho Công đoàn Viên chức Việt Nam tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bên cạnh việc biểu dương, khen thưởng, Hội nghị còn là dịp để các cá nhân tiêu biểu của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có cơ hội chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống nhằm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

                                                                                                                 VPCĐ

Các tin đã đưa ngày: