Hội nghị tập huấn công tác Kiểm tra Công đoàn và Thanh tra nhân dân năm 2015
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Hội nghị tập huấn công tác Kiểm tra Công đoàn và Thanh tra nhân dân năm 2015

07/09/2015

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, sáng ngày 7/9/2015, tại Hội trường 3D, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Công đoàn Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Kiểm tra Công đoàn và Thanh tra nhân dân nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra công đoàn và thanh tra nhân dân cho hoạt động của các đơn vị. Tham dự Hội nghị có đông đủ ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm, ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viện Hàn lâm; Ban chấp hành Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc.

Công tác kiểm tra công đoàn và thanh tra nhân dân là hai nội dung quan trọng trong chức năng nhiệm vụ của Công đoàn bên cạnh chức năng chính là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

PGS.TS. Đinh Quang Hải, ủy viên BCH Tổng liên đoàn, <br> Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm,<br> TS. Vũ Hùng Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu Khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Đinh Quang Hải, ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm và TS. Vũ Hùng Cường, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, sự nhiệt tình, năng động của cán bộ công đoàn Viện Hàn lâm, cán bộ công đoàn các đơn vị trực thuộc trong thời gian qua đã tổ chức các hoạt động công đoàn dân chủ, minh bạch, tiết kiệm và thực chất, kịp thời, đúng qui định trong thực hiện chế độ chính sách (nâng lương, nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội). Tuy nhiên, hầu hết các cán bộ làm công tác công đoàn là kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác công đoàn chưa nhiều, do đó cần thiết tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng thêm những kiến thức cơ bản nhất về công tác kiểm tra công đoàn và công tác thanh tra nhân dân, giúp cho hoạt động công đoàn các đơn vị ngày càng tốt hơn. Nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra công đoàn và thanh tra nhân dân trong thời gian tới, TS. Vũ Hùng Cường cho rằng cần xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu của công tác kiểm tra công đoàn hướng tới đảm bảo quyền lợi chung của đơn vị, góp phần ổn định tổ chức và tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các cán bộ với thủ trưởng các đơn vị. 

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị tập huấn được nghe 02 báo cáo tập trung vào 02 nội dung chính:

(1) Một số vấn đề về công tác kiểm tra công đoàn, (TS. Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viện Hàn lâm trình bày) gồm 5 nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra hướng tới kiểm tra những nội dung: (i) Kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn; (ii) Kiểm tra tài chính; (iii) Kiểm tra chứng từ kế toán. Theo đó, giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật.

(2) Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân (đồng chí Khuất Duy Hùng, Phòng Thanh tra và Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức – Cán bộ Viện Hàn lâm trình bày), tập trung nêu rõ 4 nhiệm vụ, quyền hạn Ban Thanh tra nhân dân và hướng tới nội dung tập huấn trọng tâm: (i) Đảm bảo tính dân chủ, khách quan, đúng cơ sở pháp lý trong quá trình lựa chọn nhân sự và bầu Ban Thanh tra nhân dân; (ii) Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, đồng bộ phát huy chất lượng công tác thanh tra nhân dân (hướng dẫn ghi chép nhật ký hoạt động); (iii) Tiến hành phân công nhiệm vụ (thường xuyên, định kỳ, đột xuất) theo từng nội dung cụ thể; (iv) Xây dựng qui chế và kiểm tra tài chính định kỳ, tiết kiệm công tác phí….

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự. Thông qua nội dung tập huấn, các đơn vị sẽ tiếp thu các kiến thức từ các báo cáo viên, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động kiểm tra công đoàn và thanh tra nhân dân tại cơ quan đạt hiệu quả cao, góp phần củng cố mối quan hệ giữa công đoàn, chính quyền và thanh tra nhân dân vững chắc trong thời gian tới. 

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: