Hội nghị: Tập huấn công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác nữ công Công đoàn năm 2016
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Hội nghị: Tập huấn công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác nữ công Công đoàn năm 2016

19/09/2016

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác nữ công Công đoàn Viện Hàn lâm và nhằm đẩy mạnh các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm nói chung và tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm nói riêng, ngày 17/9/2016, tại Mộc Châu, Sơn La, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Công đoàn Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác nữ công Công đoàn năm 2016”.

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, <br>Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ <br>của phụ nữ Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Đến dự Hội nghị, về phía Công đoàn Viên chức Việt Nam có Đ/c Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Đ/c Mạc Phan Sáu, Phó trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Về phía tỉnh Sơn La có Đ/c Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La; Về phía Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có Đ/c Điều Bá Được, Vụ trưởng Vụ Thực hiện Chính sách Bảo hiểm xã hội. Về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ: Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, Ban Dân vận Đảng ủy Viện Hàn lâm, Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm, đại diện Thường vụ Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm; Đại diện cấp ủy các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Đại diện Ban chấp hành công đoàn các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Đại diện Tiểu ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Cán bộ phụ trách công tác nữ công Công đoàn các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng Công đoàn Viện Hàn lâm.

Hội nghị do PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm và PGS.TS. Đinh Quang Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm đồng chủ trì.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm nhấn mạnh, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ là một cấu thành quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước ta, là cơ sở, nền tảng cho chiến lược phát triển của con người và toàn thể xã hội Việt Nam đang hướng tới. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, là năm bản lề của giai đoạn hai Chương trình bình đẳng giới (2011-2020). Đối với Viện Hàn lâm, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới được xem là một nhiệm vụ trọng tâm, trải qua 3 nhiệm kỳ từ năm 2001 đến nay, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy, của Lãnh đạo Viện Hàn lâm qua các thời kỳ trong nhiều hoạt động, đặc biệt nhiều đồng chí Lãnh đạo Viện Hàn lâm đồng thời kiêm vị trí là Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới trình bày tham luận tại Hôi nghị       PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy, Viện trưởng Viện Tâm lý học  trình bày tham luận tại Hôi nghị

Giáo sư Phó Chủ tịch cho biết thêm, mục tiêu tổng quát của chiến lược bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho đến năm 2020 về cơ bản đảm bảo tính bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội và sự tham gia, thụ hưởng về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Để đạt được mục tiêu trên, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm và Tiểu ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của các đơn vị thuộc và trực thuộc có vai trò hết sức quan trọng trong việc đẩy mạnh hoạt động công tác phụ nữ, đặc biệt là tăng cường nhận thức cho các cán bộ, công chức, viên chức về công tác bình đẳng giới. Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm mong muốn lãnh đạo các đơn vị  thuộc và trực thuộc tạo cơ hội phấn đấu và phát triển cho viên chức và người lao động nữ, gắn trách nhiệm của người lãnh đạo đối với công tác này, thực hiện tốt khâu tuyển chọn, đánh giá, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm viên chức nữ.

Hội nghị được nghe 03 báo cáo tham luận, đó là:

1) Thực trạng bình đẳng giới và những vấn đề đặt ra do PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Phó Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm trình bày. Tác giả đã phân tích và làm rõ một số lĩnh vực cơ bản như: (a) Xây dựng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; (b) Sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý; (b) Về giáo dục đào tạo đối với giới nữ … Bên cạnh đó,  diễn giả cũng chỉ ra thực trạng và những hạn chế của công tác bình đẳng giới, những vấn đề cần được sự quan tâm giải quyết của toàn xã hội.

     

Toàn cảnh Hội nghị

2) Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động nghề nghiệp của nữ trí thức (vấn đề gia đình trẻ hiện nay) do PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy, Viện trưởng Viện Tâm lý học, Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm trình bày, trong đó nhấn mạnh bốn vấn đề chủ yếu:  (a) Khái quát về nữ trí thức ở Việt Nam và ở viện Hàn lâm; (b) Những thuận lợi trong hoạt động nghề nghiệp của nữ trí thức ở Viện Hàn lâm; (c) Những khó khăn trong hoạt động nghề nghiệp, về việc làm và thu nhập; (d) Những bất cập cần giải quyết, đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm trong vấn đề này.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

3) Kiện toàn tổ chức hoạt động của các Tiểu ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm hiện nay - ThS. Bùi Thị Lan Hương, Thư ký Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm trình bày.

Các tham luận đã cho Hội nghị có cái nhìn tổng quan về thực trạng bình đẳng giới tại Việt Nam và Viện Hàn lâm hiện nay, giúp cho Hội nghị có những nhận định và khái quát chung, bổ sung thêm kiến thức và những chia sẻ từ người trực tiếp làm công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm.

Ngoài ra, công tác chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nói chung là công tác được rất nhiều người quan tâm, vì nó gắn liền với quyền lợi của người lao động. Vì thế, tại Hội nghị tập huấn các đại biểu đã được ông Điều Bá Được, Vụ trưởng Vụ Thực hiện Chính sách Bảo hiểm xã hội thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao đổi và chia sẻ những vấn đề xoay quanh chế độ bảo hiểm xã hội để Hội nghị có thêm những kiến thức và hiểu biết sâu hơn về vấn đề này.

Sau khi nghe báo cáo tham luận, Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phát biểu phản ánh thực trạng công tác bình đẳng giới tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm, cũng như đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao vai trò phụ nữ trong hoạt động chuyên môn, tham gia công tác quản lý, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ...

Hội nghị Tập huấn là cơ hội để các đại biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, nêu lên những câu hỏi, ý kiến đề xuất, để cùng nhau trao đổi, tháo gỡ góp phần làm cho những hoạt động trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm đạt hiệu quả thiết thực hơn trong thời gian tới./.

P.V

Các tin đã đưa ngày: