Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2013 của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2013 của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

30/12/2013

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2013, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2013.

Tham dự Hội nghị Tập huấn có các đại biểu: Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâmKhoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm cùng các ủy viên Ban chấp hành Công đoàn phụ trách công tác tài chính công đoàn của Công đoàn các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Hội nghị được nghe 02 báo cáo chuyên đề và 01 hướng dẫn: 1) “Triển khai Nghị quyết XI Công đoàn Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI” do PGS.TS. Đinh Quang Hải, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm trình bày; 2) “Phổ biến, hướng dẫn các quy định mới của Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tài chính công đoàn” do đồng chí Hoàng Bảo Trung, Phó ban Ban Tài chính Công đoàn Viên chức Việt Nam trình bày. Và phần “Hướng dẫn báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2013 và xây dựng dự toán ngân sách công đoàn năm 2014” do TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Ban Tài chính Công đoàn Viện Hàn lâm Việt Nam trình bày.

Các đại biểu tham dự Tập huấn chụp ảnh lưu niệm

 

Năm 2013, triển khai Nghị quyết XI Công đoàn Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;  Chính phủ đã ban hành Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính Công đoàn; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 169/QĐ-TLĐ về Quy chế quản lý tài chính Công đoàn, Quyết định 171/QĐ-TLĐ Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1935/QĐ-TLĐ Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn… đây là những nội dung mới đối với công tác công đoàn. Tập huấn đã góp phần đem lại những kinh nghiệm bổ ích trong công tác tài chính công đoàn và nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn của Công đoàn các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâmKhoa học xã hội Việt Nam.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: