Hội nghị triển khai công tác công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2014
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Hội nghị triển khai công tác công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2014

05/04/2014

Ngày 4/4/2014, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2014. Tham dự Hội nghị có đông đủ ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Công đoàn Viện Hàn lâm), ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viện Hàn lâm và Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

PGS.TS. Đinh Quang Hải, ủy viên BCH Tổng liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến việc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; Phân cấp thu và phân phối nguồn tài chính công đoàn giữa Công đoàn Viện Hàn lâm và Công đoàn các đơn vị; Thông báo một số hoạt động văn thể trong năm 2014.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Đinh Quang Hải, ủy viên BCH Tổng liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, đã nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt đầy đủ của các đại biểu và cho rằng hội nghị nên tập trung thảo luận vào những vấn đề có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện điều lệ Công đoàn, những điểm bất cập cần tháo gỡ mà các công đoàn cơ sở gặp phải. Trên cơ sở đó cùng bàn thảo vào những hướng triển khai tiếp theo nhằm góp phần nâng cao lợi ích của công đoàn viên, hỗ trợ hoạt động công đoàn cơ sở… được triển khai thuận lợi và phát triển hơn nữa trong năm 2014.

Hội nghị đã bàn luận về một số điểm mới trong việc Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam như việc đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được tổ chức 5 năm/1 lần, không tổ chứ 2,5 năm như các nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, những công đoàn dưới 10 đoàn viên; công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hàng năm có tỷ lệ thay đổi trong danh sách đoàn viên từ 20% trở lên hoặc trong nhiệm kỳ thay đổi ủy viên BCH từ 50% trở lên (trích mục 8 CV số 238/HD-TLĐ) nếu có đề nghị bằng văn bản của công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên có thể xem xét, quyết định nhiệm kỳ đại hội là 5 năm/2 lần…

TS. Phạm Văn Dương, Trưởng ban, Ban văn thể, Công đoàn Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội nghị

 

Ngoài ra, Hội nghị cũng phổ biến 6 văn bản mới của Công đoàn viên chức Việt Nam, trong đó đặc biệt chú trọng hướng dẫn chi tiết việc trích nộp 2% công đoàn phí. Với việc phân cấp thu và phân phối nguồn tài chính công đoàn giữa Công đoàn Viện Hàn lâm và công đoàn các đơn vị, Hội nghị đã thảo luận và bỏ phiếu thông qua phương án 1 với 85/85 phiếu, đạt 100% tỷ lệ đồng thuận. Theo đó, tổng thu kinh phí công đoàn và công đoàn phí được phân bổ theo hướng sau: Tổng liên đoàn và Công đoàn Viên chức Việt Nam được hưởng 20,6%; Công đoàn Viện Hàn lâm được hưởng: 50% của 79,4% (39,7%); Công đoàn đơn vị trực thuộc được hưởng 50% của 79,4% (39,7%). Với phương án này, nguồn kinh phí dành cho các hoạt động phong trào (quy mô lớn) như: tập huấn, khen thưởng học sinh giỏi, tổ chức các giải thi đấu thể thao, văn nghệ… sẽ do Công đoàn Viện Hàn lâm chịu trách nhiệm.

TS. Phạm Văn Dương, Trưởng ban Ban văn thể, Công đoàn Viện Hàn lâm cho rằng: Kết quả bỏ phiếu là một tín hiệu rất đáng mừng đối với công tác văn thể của Viện Hàn lâm. Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn thể năm 2014 sẽ được dựa theo những sự kiện quan trọng của đất nước như: 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm giải phóng Thủ đô; Ngày Khoa học công nghệ… Theo đó, Ban Văn thể sẽ lựa chọn “hạt giống” ở các đơn vị trực thuộc; Thành lập mới và đẩy mạnh các hoạt động theo các câu lạc bộ, các đội xung kích (đã có) để thúc đẩy các hoạt động công đoàn năm 2014 nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan văn hóa do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

 

Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: