Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung, tên gọi cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung, tên gọi cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”

20/04/2017

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN), chiều ngày 18/4/2017, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Thường vụ CĐVCVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung, tên gọi cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

Tham dự Hội thảo có: đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN), Chủ tịch CĐVCVN; đ/c Nguyễn Giang Tuệ Minh, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực CĐVCVN; đ/c Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch CĐVCVN; PGS.TS. Đinh Quang Hải, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện trưởng Viện Sử học; PGS.TS. Mai Xuân Huy, Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học; PGS.TS. Phạm Văn Tình, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn An Lương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, nguyên Chủ tịch CĐVCVN Lâm thời khóa I; đ/c Trần Đại Khu, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực CĐVCVN khóa VI cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng các Ban CĐVCVN; đại diện Ban chấp hành của 25 Công đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, <br>Chủ tịch CĐVCVN phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐVCVN cho biết, được phát động từ năm 1999, qua 18 năm triển khai, cuộc vận động đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gắn với nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện cuộc vận động đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần thi đua yêu nước, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC. Tuy nhiên, cách thức tổ chức, triển khai vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, đặc biệt là trong tình hình phát triển mới của đất nước. Vì thế, việc bổ sung, sửa đổi tên gọi, các tiêu chí nội dung cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” là hết sức cần thiết.

Theo đó, Chủ tịch CĐVCVN cũng nhấn mạnh một số điểm cần cụ thể hóa sâu hơn và thực hiện cuộc vận động theo hướng mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng yêu cầu hiện nay cũng như khẳng định cuộc vận động vẫn còn nguyên giá trị nhân văn, sức sống về lý luận và thực tiễn, do vậy, cần tổ chức tọa đàm và hội thảo để thống nhất, làm rõ hơn một số nội hàm phù hợp tình hình mới.

Với tinh thần phục vụ nhân dân, chính sách pháp luật và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng mong rằng nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, tham gia đóng góp của các đại và tập trung thảo luận vào tên gọi, bổ sung nội hàm của một số tiêu chí; dự kiến tiêu chí sửa đổi; quan trọng hơn là giải pháp thực hiện nhằm giúp người CBCCVC thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như quyền hạn của mình trong việc đóng góp xây dựng đất nước.

PGS.TS. Đinh Quang Hải phát biểu chào mừng tại Hội thảo   Đ/c Đào Văn Ngọc phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, PGS.TS. Đinh Quang Hải trân trọng cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của CĐVCVN, Công đoàn Viện Hàn lâm đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong nhiều năm qua; mong rằng tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của CĐVCVN và các đại biểu sẽ có thêm nhiều ý kiến thiết thực và hiệu quả, đóng góp vào sự thành công của Hội thảo.

Trong phát biểu đề dẫn, đ/c Đào Văn Ngọc trình bày một số nội dung cần tập trung thảo luận, cụ thể là đề xuất đổi tên theo nguyên tắc vừa kế thừa vừa phát triển những nội dung, kết quả của cuộc vận động, khắc phục các hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, góp phần thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Tổng LĐLĐVN; gắn với xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động.

Bên cạnh đó, đ/c Đào Văn Ngọc đưa ra một số tiêu chí sửa đổi nội dung “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, liêm chính” và đề nghị các đại biểu thảo luân, trao đổi làm rõ những nội hàm của từng tiêu chí, cần bổ sung; cách thức tổ chức, thực hiện cuộc vận động.

PGS.TS. Nguyễn An Lương và Đ/c Trần Đại Khu phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Hội thảo nhận được 15 lượt ý kiến phát biểu tập trung vào việc phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cần thiết phải sửa đổi tên gọi và bổ sung chỉnh sửa tiêu chí của cuộc vận động xây dựng người CBCCVC. Các ý kiến phát biểu trao đổi đã làm nổi bật một số nội dung chủ yếu: 1. Căn cứ của việc sửa đổi tên gọi, bổ sung tiêu chí nội dung của cuộc vận động; 2. Các phương án sửa đổi tên gọi (5 phương án và 1 đề xuất); 3. Bổ sung sửa đổi nội hàm, tiêu chí, nội dung của cuộc vận động; 4. Một số những kiến nghị, đề xuất đưa ra nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới.

PGS.TS. Mai Xuân Huy và PGS.TS. Phạm Văn Tình phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Tại Hội thảo, ý kiến của lãnh đạo CĐVCVN các thời kỳ và đại diện công đoàn các bộ, ban, ngành tập trung vào việc bổ sung chỉnh sửa nội dung tiêu chí của cuộc vận động; đề nghị các tiêu chí trong nội dung các cụm từ được nêu ra phải được CĐVCVN tổng hợp, xây dựng đầy đủ về nội dung, ngắn gọn, hàm súc và phù hợp với bối cảnh thực tiễn hiện nay; các ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động trong thời gian tới, gắn với việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và xây dựng chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Đặc biệt phải coi đây chính là sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, người lao động trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có tác dụng quan trọng trong việc rèn luyện đạo đức, tác phong và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đại diện lãnh đạo CĐVCVN, đ/c Nguyễn Giang Tuệ Minh nhấn mạnh sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phát biểu đóng góp tại Hội thảo và CĐVCVN sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc Hội thảo, trực tiếp xin ý kiến bằng văn bản để hoàn chỉnh sửa đổi tên gọi, nội hàm của các tiêu chí của cuộc vận động nhằm đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, ý nghĩa, mang tính hệ thống, liên kết và tính thông điệp cao.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp Ban chấp hành CĐVCVN ban hành Nghị quyết chuyên đề về đổi mới nội dung, tiêu chí cuộc vận động nhằm đáp ứng với yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn và Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: