Khối thi đua III, Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Khối thi đua III, Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017

06/12/2017

Chiều ngày 05/12/2017, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Khối thi đua III, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn và đại diện của các công đoàn trong khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam, gồm: Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam; Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam; Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam; Công đoàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn <br> Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy <br> phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trưởng khối thi đua III, đọc báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo đánh giá, trong năm 2017, Công đoàn các đơn vị thuộc Khối đã hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch công tác, chương trình công tác đề ra. Các hoạt động đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các đơn vị, cũng như sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn viên chức Việt Nam; chủ động đề xuất, tham mưu với thủ trưởng đơn vị các giải pháp để hoạt động công đoàn đạt hiệu quả cao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng say trong làm việc của các đoàn viên công đoàn; Nhiều hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia, làm phong phú thêm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo ra động lực mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Việc tổ chức các phong trao thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm từng cơ quan, từng bước tổ chức phong trào thi đua đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua hoạt động Khối đã tạo được không khí thi đua giữa các đơn vị, đặc biệt là để trao đổi, thảo luận, học tập các kinh nghiệm. Về các hoạt động chung của Khối, ngày 01/12/2017, Khối Thi đua III đã tổ chức thành công Giải Bóng bàn giao hữu 2017 với sự tham gia của 65 vận động viên đến từ 09 đơn vị trong Khối. Giải có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công của đại hội đại biểu công đoàn các đơn vị, đồng thời đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu, rèn luyện thể thao và tăng cường sự giao lưu, hiểu biết giữa công đoàn viên của các công đoàn trong Khối Thi đua III, qua đó, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết và quan hệ tốt đẹp giữa các đơn vị.

Báo cáo cũng đã nêu bật các kết quả đã đạt được trong năm 2017 của từng Công đoàn trong Khối.

Kế hoạch năm 2018, Khối thi đua III sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đơn vị năm 2018; Phối hợp tốt với thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Vận động đoàn viên công đoàn nâng cao ý thức, tích cực đề xuất các giải pháp để tham mưu có hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi đơn vị; Tổ chức lễ ký giao ước thi đua, phát động thi đua năm 2018; Phối hợp với lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tham gia các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức...

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan Công đoàn trong Khối đã trao đổi, làm rõ hơn những nội dung báo cáo liên quan tới hoạt động của từng đơn vị. Các ý kiến thảo luận tập trung đánh giá hoạt động công đoàn trong từng đơn vị trong năm 2017 và bàn các giải pháp thực hiện trong năm 2018, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, nâng cao vị thế của Công đoàn trong hoạt động của mỗi đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Hùng Cường và đồng chí Phan Phương Hạnh, biểu dương những thành tích của Khối thi đua III, đồng thời thống nhất cao với những phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 mà Khối đã đề ra. Nhấn mạnh các phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Phan Phương Hạnh cho rằng, công tác thi đua, khen thưởng tạo ra động lực mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã tổ chức bình xét thi đua năm 2017 và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng, đồng thời tri ân các đồng chí tham gia ban chấp hành công đoàn khóa trước đến tuổi nghỉ hưu hoặc không tham gia tái cử nhiệm kỳ này.

Hội nghị cũng đã tiến hành lễ bàn giao công tác Trưởng khối thi đua III trong năm 2018 từ Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Nguyễn Xuân Khoát

Các tin đã đưa ngày: