Lễ trao Giải Cầu lông, Bóng bàn năm 2012
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Lễ trao Giải Cầu lông, Bóng bàn năm 2012

06/09/2012

Giải diễn ra trong 03 ngày thi đấu, từ ngày 29/8 – 31/8/2012, môn cầu lông thi đấu ở 05 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam-nữ, đôi nam, đôi nữ. Môn bóng bàn thi đấu 04 nội dung: đơn nam dưới hoặc bằng 40 tuổi, đơn nam trên 40 tuổi, đơn nữ, đôi nam. Mặc dù thời gian thi đấu trong 03 ngày khá khẩn trương, nhưng bằng sự cổ vũ và quan tâm nhiệt tình của ban tổ chức và các cổ động viên, và trên hết là tinh thần thể thao hăng say, cố gắng hết mình, các vận động viên đã cho khán giả nhiều trận đấu trung thực và kịch tính cao, đồng lòng đoàn kết, khéo léo và ăn ý trong các nội dung thi đấu đôi.

 

Kết quả giải đấu, ban tổ chức đã trao giải cho các đơn vị, cá nhân xứng đáng. Sau đây là danh sách các giải nhất, nhì, ba ở các nội dung thi:

Môn Bóng bàn

1. Đơn nam

Dưới hoặc bằng 40 tuổi

Giải nhất: Đặng Ngọc Đức (Ban Quản lý khoa học)

Giải nhì: Nguyễn Tuấn Anh (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á)

Giải ba: Nguyễn Công Thảo (Viện Dân tộc học)

Trên 40 tuổi:

Giải nhất: Nguyễn Trung Tín (Viện Nhà nước và Pháp luật)

Giải nhì: Trần Mạnh Tuấn (Viện Thông tin Khoa học xã hội)

Giải ba: Nguyễn Thành Long (Viện Văn học)

2. Đôi nam

Giải nhất: Hồ Ngọc Chung và Trần Mạnh Tuấn (Viện Thông tin Khoa học xã hội)

Giải nhì: Ngô Ngọc Lân và Phạm Đình Chiến (Viện Văn học)

Giải ba: Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Quốc Sinh (Viện Sử học)

3. Đơn nữ:

Giải nhất: Phạm Thị Xuân Mai (Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á)

Giải nhì: Nguyễn Phương Thùy (Viện Ngôn ngữ học)

Giải ba: Bùi Minh Yến (Viện Ngôn ngữ học)

Môn Cầu lông

1. Đôi nam – nữ:

Giải nhất: Nguyễn Đức Thắng và Hà Thị Quỳnh Hoa (Viện Thông tin Khoa học xã hội)

Giải nhì: Cao Việt Thăng và Lê Thương Huyền (Viện Nhà nước và Pháp luật)

Giải ba: Lê Kim Sa và Nguyễn Thị Quyên (Trung tâm Phân tích và dự báo)

2. Đôi nữ:

Giải nhất: Nguyễn Thị Hoa Mai và Nguyễn Ngọc Mai (Viện Nghiên cứu Con người)

Giải nhì: Nguyễn Nhân Ái và Đinh Thị Mai (Học viện Khoa học xã hội)

Giải ba: Lê Thương Huyền và Lã Trường Anh (Viện Nhà nước và Pháp luật)

3. Đôi nam:

Giải nhất: Lê Văn Tấn và Đỗ Phú Hải (Học viện Khoa học xã hội)

Giải nhì: Nguyễn Đình Sơn và Cao Việt Thăng (Viện Nhà nước và Pháp luật)

Giải ba: Bùi Văn Hồng và Nguyễn Đức Long (Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam)

4. Đơn nam:

 Giải nhất: Nguyễn Đức Long (Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam)

Giải nhì: Nguyễn Tuấn Minh (Viện Xã hội học)

Giải ba: Nguyễn Đình Sơn (Viện Nhà nước và Pháp luật)

5. Đơn nữ:

Giải nhất: Nguyễn Thị Hoa Mai (Viện Nghiên cứu Con người)

Giải nhì: Bùi Thị Thái (Viện Thông tin Khoa học xã hội)

Giải ba: Hà Thị Quỳnh Hoa (Viện Thông tin Khoa học xã hội)

Các giải phụ:

Giải phong trào: Công đoàn Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Giải khuyến khích:

Môn Cầu lông: đôi nam Vũ Hoàng Hiếu và Hoàng Tuấn Anh (Viện Nghiên cứu Văn hóa);

Môn Bóng bàn: đơn nam (dưới hoặc bằng 40 tuổi) Nguyễn Minh Hải (Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ).

 

Đỗ Thị Mai

Môn Bóng bàn

1. Đơn nam

Dưới hoặc bằng 40 tuổi

       Giải nhất: Đặng Ngọc Đức (Ban Quản lý khoa học)

       Giải nhì: Nguyễn Tuấn Anh (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á)

       Giải ba: Nguyễn Công Thảo (Viện Dân tộc học)

Trên 40 tuổi:

        Giải nhất: Nguyễn Trung Tín (Viện Nhà nước và Pháp luật)

        Giải nhì: Trần Mạnh Tuấn (Viện Thông tin khoa học xã hội)

        Giải ba: Nguyễn Thành Long (Viện Văn học)

2. Đôi nam

        Giải nhất: Hồ Ngọc Chung và Trần Mạnh Tuấn (Viện Thông tin Khoa học xã hội)

        Giải nhì: Ngô Ngọc Lân và Phạm Đình Chiến (Viện Văn học)

        Giải ba: Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Quốc Sinh (Viện Sử học)

3. Đơn nữ:

        Giải nhất: Phạm Thị Xuân Mai (Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á)

        Giải nhì: Nguyễn Phương Thùy (Viện Ngôn ngữ học)

        Giải ba: Bùi Minh Yến (Viện Ngôn ngữ học)

Môn Cầu lông

1. Đôi nam – nữ:

         Giải nhất: Nguyễn Đức Thắng và Hà Thị Quỳnh Hoa (Viện Thông tin Khoa học xã hội)

         Giải nhì: Cao Việt Thăng và Lê Thương Huyền (Viện Nhà nước và Pháp luật)

         Giải ba: Lê Kim Sa và Nguyễn Thị Quyên (Trung tâm Phân tích và Dự báo)

2. Đôi nữ:

        Giải nhất: Nguyễn Thị Hoa Mai và Nguyễn Ngọc Mai (Viện Nghiên cứu Con người)

        Giải nhì: Nguyễn Nhân Ái và Đinh Thị Mai (Học viện Khoa học Xã hội)

        Giải ba: Lê Thương Huyền và Lã Trường Anh (Viện Nhà nước và Pháp luật)

3. Đôi nam:

        Giải nhất: Lê Văn Tấn và Đỗ Phú Hải (Học viện Khoa học xã hội)

        Giải nhì: Nguyễn Đình Sơn và Cao Việt Thăng (Viện Nhà nước và Pháp luật)

        Giải ba: Bùi Văn Hồng và Nguyễn Đức Long (Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam)

4. Đơn nam:

        Giải nhất: Nguyễn Đức Long (Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam)

        Giải nhì: Nguyễn Tuấn Minh (Viện Xã hội học)

        Giải ba: Nguyễn Đình Sơn (Viện Nhà nước và Pháp luật)

5. Đơn nữ:

       Giải nhất: Nguyễn Thị Hoa Mai (Viện Nghiên cứu Con người)

       Giải nhì: Bùi Thị Thái (Viện Thông tin Khoa học xã hội)

     Giải ba: Hà Thị Quỳnh Hoa (Viện Thông tin Khoa học xã hội)

Các giải phụ:

     Giải phong trào: Công đoàn Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam

     Giải khuyến khích:

    Môn Cầu lông: đôi nam Vũ Hoàng Hiếu và Hoàng Tuấn Anh (Viện Nghiên cứu Văn hóa);

    Môn Bóng bàn: đơn nam (dưới hoặc bằng 40 tuổi) Nguyễn Minh Hải (Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ).

Các tin đã đưa ngày: