Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2014
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2014

05/11/2014

Chiều ngày 05 tháng 11 năm 2014, tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2014, với sự tham dự của PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đinh Quang Hải, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; đồng chí Trần Đại Khu, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; Ban thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm, cùng thủ trưởng các đơn vị và chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc.

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc Hội nghị  

Đồng chí Trần Đại Khu, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam trình bày tham luận

PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc Hội nghị, nêu rõ, tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn nằm trong chuỗi các tập huấn của Viện Hàn lâm trong chuyến công tác này và là chủ trương đã được Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm thông qua nhằm tiết kiệm kinh phí và thời gian.

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Đại Khu báo cáo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn, tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách, quyền lợi của đoàn viên công đoàn đã được cụ thể hóa ở Luật Công đoàn; cũng như nghe các trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan. Luật Công đoàn đã khẳng định Công đoàn có 3 chức năng: 1) Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 2) Công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. 3) Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn nhau. Trong đó, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động công đoàn.

Công đoàn có trách nhiệm phối hợp với chính quyền xây dựng, ban hành các quy chế hoạt động của đơn vị; tổ chức đối thoại, thực hiện các quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết các tranh chấp, lấy ý kiến của người lao động khi ban hành các quyết định liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động…

Công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, đảm bảo các điều kiện cho đoàn viên công đoàn; tham gia tích cực vào các hoạt động giải quyết khiếu nại, tranh chấp…

Công đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của hội nghị cán bộ công nhân viên chức hằng năm, hướng dẫn và chỉ đạo thanh tra nhân dân thực hiện đúng các quy định mà ban thanh tra nhân dân được phép làm…

Tập huấn đã góp phần đem lại những kinh nghiệm và thông tin bổ ích trong công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn của Công đoàn các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

 Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: