Tin hoạt động của Đảng Ủy
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (21/07/2022)

Sáng 21/7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội với các điểm cầu trong cả nước. Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.
Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (12/05/2022)

Sáng ngày 12/5/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.
Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới (04/04/2022)

Sáng ngày 4/4/2022, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), được sự đồng ý của Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Thu Huyền- Chuyên viên Văn phòng Công đoàn và quần chúng Trần Thị Khánh Huyền – chuyên viên Văn phòng Đoàn thanh niên thuộc Văn phòng Đảng – Đoàn thể vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BCH Đảng ủy Viện Hàn lâm, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí minh Viện Hàn lâm; Đồng chí Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, cùng toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể.
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (12/10/2021)

Chiều ngày 11/10/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.
Khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2021

Khai giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2021 (07/07/2021)

Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW ngày 08/9/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch công tác năm 2021 của Đảng bộ 03 cơ quan: Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN), Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Đảng bộ Bộ Y tế, sáng ngày 07/7/2021, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng bộ 03 cơ quan đã phối hợp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2021.
Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (30/06/2021)

Sáng ngày 30/06/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) chủ trì.
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (22/01/2021)

Sáng ngày 22 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (29/10/2020)

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với chủ đề của Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”, sáng ngày 29 tháng 10 năm 2020, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên bế mạc, hoàn thành tốt toàn bộ nội dung chương trình của Đại hội.
Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (24/10/2020)

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường tầng 2, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã chủ trì Hội nghị và quán triệt Nghị quyết. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí cấp ủy viên các cấp của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các tạp chí trong Viện Hàn lâm; Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm; Ban Chấp hành Chi đoàn Viện Hàn lâm; các đồng chí trưởng phòng các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm. Riêng các đồng chí trong thành phần tham dự Hội nghị thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (26/08/2020)

Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, đúng Điều lệ quy định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau khi bế mạc Đại hội, vào 16h30 ngày 26/8/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm), nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.
Các tin đã đưa ngày: