Tin hoạt động của Đảng Ủy
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo
Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2017-2020 (06/10/2017)

Thực hiện Hướng dẫn số 586-HD/ĐU ngày 8/8/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, ngày 04/10/2017, Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn thể nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn thể nhiệm kỳ 2017 - 2020 (04/10/2017)

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tại văn bản số 586-HD/ĐU ngày 8/8/2017 về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020, ngày 29/09/2017, Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn thể (VPĐĐT) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2017-2020 thuộc Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (24/09/2017)

Từ ngày 20/9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017 tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã diễn ra Đại hội của các Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm). Tham dự và chỉ đạo Đại hội tại các chi bộ, có đồng chí Nguyễn Bùi Nam, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm, đồng chí Ngô Tiến Phát và đồng chí Đỗ Hữu Phương, Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong các chi bộ của Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm.
Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và Hội thảo học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và Hội thảo học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (31/07/2017)

Sáng 24/7/2017, tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đồng thời tiến hành Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện Hàn lâm hiện nay và Hội thảo khoa học với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”.
Hội nghị “Tập huấn công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”

Hội nghị “Tập huấn công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” (28/07/2017)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), chiều ngày 23/7/2017, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Đảng bộ Viện Hàn lâm tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm, nhằm trang bị một số nội dung cơ bản về việc chấp hành chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác đại hội cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
Hội nghị phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (21/05/2017)

Nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề phát triển của đất nước, chiều ngày 19 tháng 5 năm 2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2017

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2017 (13/04/2017)

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HĐ/BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch công tác Đảng năm 2017 của đảng bộ 3 cơ quan: Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đảng bộ Bộ Y tế, sáng ngày 13/4/2017, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ 3 cơ quan đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2017.
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017 (10/04/2017)

Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW, ngày 8/9/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và kế hoạch công tác năm 2017 của đảng bộ 3 cơ quan: Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ Bộ Y tế, sáng ngày 10/4/2017, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ 3 cơ quan đã phối hợp tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017.
Liên hoan văn nghệ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Liên hoan văn nghệ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (27/03/2017)

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2017), trong hai ngày 24-25/3/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức liên hoan văn nghệ với chủ đề “Tự hào truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương", Đoàn văn nghệ quần chúng Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tham gia “Liên hoan văn nghệ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” với 03 tiết mục biểu diễn tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII (01/03/2017)

Nhằm nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, Chi bộ trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của các kết luận được Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới, sáng ngày 28 tháng 02 năm 2017, tại hội trường tầng 2 nhà A, trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII.
Các tin đã đưa ngày: