Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

04/04/2022

Sáng ngày 4/4/2022, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), được sự đồng ý của Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Thu Huyền- Chuyên viên Văn phòng Công đoàn và quần chúng Trần Thị Khánh Huyền – chuyên viên Văn phòng Đoàn thanh niên thuộc Văn phòng Đảng – Đoàn thể vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BCH Đảng ủy Viện Hàn lâm, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí minh Viện Hàn lâm; Đồng chí Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, cùng toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Hải Nam, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã trao Quyết định kết nạp Đảng cho 02 Đảng viên mới, đồng thời nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên và phân công Đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ 02 đồng chí Đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 02 đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền và Trần Thị Khánh Huyền đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Phạm Quang Linh, Ủy viên BCH Đảng ủy Viện Hàn lâm, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí minh Viện Hàn lâm; Đồng chí Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm đã chúc mừng Chi bộ và chúc mừng 02 đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền và Trần Thị Khánh Huyền được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn đảng viên mới kết nạp sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để góp  phần xây dựng Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể ngày càng phát triển.

Văn phòng Công đoàn

 

Các tin đã đưa ngày: