Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022

25/06/2020

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường 3E, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi bộ Ban Quản lý khoa học đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội.

  Chủ tịch Bùi Nhật Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cùng dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); Đồng chí Vũ Thị Lan Hương - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Ban Quản lý khoa học.

Sau phần khai mạc, thông qua chương trình Đại hội và báo cáo về tình hình đảng viên tham dự Đại hội, đồng chí Trần Thị Lan Hương, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 thay mặt Chi bộ trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Báo cáo Kiểm điểm của Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Ban Quản lý khoa học; Đồng chí Đặng Ngọc Đức, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội trình bày bản tổng hợp góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Báo cáo chính trị của cấp trên trực tiếp. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi, thiết thực. Các ý kiến phát biểu đều khẳng định trong nhiệm kỳ 2017- 2020 Chi bộ và Chi ủy Ban Quản lý khoa học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo toàn diện và hiệu quả mọi hoạt động của đơn vị, các đảng viên luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên. Đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị rất quan trọng mà Ban Quản lý khoa học được giao là tham mưu, tư vấn giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất các hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm. Ban Quản lý khoa học đã có những đóng góp nhất định cho việc đổi mới cách làm, từng bước có những phương thức quản lý hiệu quả với các hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm và của các đơn vị. Quản lý tốt các đề tài hàng năm, các đề tài cấp Quốc gia và trọng điểm cấp Bộ, các hoạt động hợp tác với bộ ngành, địa phương.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội <br> (đồng chí Trần Thị Lan Hương và đồng chí Đặng Ngọc Đức) Quang cảnh Đại hội Chi bộ Chi bộ Ban Quản lý khoa học <br> nhiệm kỳ 2020 - 2022
  Đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện Hàn lâm phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện Hàn lâm chúc mừng và ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Ban Quản lý khoa học đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua thể hiện cụ thể qua Báo cáo chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học đã được triển khai hết sức nghiêm túc, đúng yêu cầu, đúng quy trình, không khí Đại hội diễn ra rất sôi nổi thể hiện tinh thần đoàn kết cao của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí khẳng định, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới khi bắt tay vào việc, ngoài việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ và các nghị quyết của cấp trên thì Chi bộ cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của còn lại cho đến hết nhiệm kỳ của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII. Ngoài ra công tác kiểm tra, giám sát cũng cần được Chi bộ triển khai thực hiện thường xuyên và có trọng tâm, trọng điểm; công tác lưu trữ và sử dụng kết quả nghiên cứu; công tác phối kết hợp với các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ,…

Với vai trò đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Ban Quản lý Khoa học và Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS. Bùi Nhật Quang đã phát biểu nêu bật vai trò nhiệm vụ của Ban Quản lý khoa học, đồng thời đánh giá những thành công của nhiệm kỳ qua, cũng như lường trước những khó khăn khi triển khai Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ tới. Trong bối cảnh Viện Hàn lâm hiện đang triển khai hàng loạt các chương trình nghiên cứu lớn (dự án Óc - Eo, chương trình Tây Nam Bộ, các chương trình trọng điểm cấp Bộ …) và xúc tiến xây dựng các chương trình nghiên cứu khác, công việc sẽ rất nhiều. Đồng chí mong muốn, các đồng chí đảng viên và Ban lãnh đạo Chi bộ khóa mới, tiếp tục gương mẫu, đi đầu, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, tư vấn, quản lý khoa học trong toàn Viện Hàn lâm.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Trần Thị Lan Hương tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Đặng Ngọc Đức tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020-2022.

Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt và nhận hoa chúc mừng từ các đồng chí Lãnh đạo

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Bùi Nhật Quang và đồng chí Nguyễn Đức Minh đã tặng hoa chúc mừng Chi ủy Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ mới. Đồng chí Trần Thị Lan Hương đại diện lãnh đạo Chi bộ khoá mới phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định sau thành công Đại hội, Ban lãnh đạo sẽ có chương trình hành động cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt công tác lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo Ban Quản lý khoa học hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX gồm 1 đại biểu chính thức (đồng chí Trần Thị Lan Hương) và 1 đại biểu dự khuyết (đồng chí Đặng Ngọc Đức). Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

Đồng chí Bùi Nhật Quang và đồng chí Nguyễn Đức Minh chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Ban Quản lý khoa học

 

PV.

 

Các tin đã đưa ngày: