Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2022

30/06/2020

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm), ngày 29/6/2020, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tham dự Đại hội có 08/08 đảng viên được triệu tập. Tới dự và chỉ đạo Đại hội gồm có: đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Tại phiên trù bị, các đảng viên đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội

Tại phiên chính thức, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 đã nêu bật những kết quả đạt được của Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác  xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và phát triển Đảng; Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Trong công tác đảng vụ, Chi bộ đã chỉ đạo mẫu hóa thành các quy chế, quy trình tạo điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai công việc của Đảng ủy một cách thống nhất, bài bản; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để thực hiện các công việc hàng ngày một cách nhanh chóng, kịp thời.

Thực hiện tốt công tác dân vận; tổ chức phổ biến thành công các Nghị quyết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vận dụng tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy thẩm định, xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ 137 trường hợp; Giúp Đảng ủy hoàn thành tốt công tác quy hoạch cán bộ; Tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; Rà soát, thẩm định hồ sơ khen thưởng, xét tặng Huy hiệu Đảng 30 trường hợp; Tổ chức thực hiện tốt các công tác xây dựng, kiểm tra, giám sát… theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Trong hoạt động Công đoàn cũng được thể hiện ở nhiều mặt hoạt động như: Văn phòng Công đoàn Viện Hàn lâm đã làm tốt chức năng thông tin hai chiều, là đầu mối liên hệ với các Ủy viên BCH, Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm, BCH các công đoàn trực thuộc và các tổ chức công đoàn cấp trên; là nơi giao tiếp, đối nội, đối ngoại với cấp ủy Đảng các cấp; lãnh đạo chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trong Viện Hàn lâm và các cơ quan hữu quan khác… Nhìn chung, các hoạt động đã góp phần cùng Công đoàn Viện Hàn lâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó đã làm tốt các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức; Hoàn thành nhiệm vụ chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức Viện Hàn lâm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Báo cáo kết quả tham mưu, giúp việc của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm mà trực tiếp là Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cũng cho thấy, từ năm 2017 đến nay Văn phòng Đoàn Thanh niên đã thực hiện thành công được rất nhiều hoạt động theo sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Đoàn khối các cơ quan Trung ương, của lãnh đạo Viện Hàn lâm và các chương trình hành động theo kế hoạch từng năm. Văn phòng ĐTN đã tổ chức, thực hiện công việc dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ ĐTN, tham mưu, xây dựng chương trình công tác định kỳ của Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm; Tổ chức phục vụ các cuộc họp; Phối hợp, điều hành hoạt động của các chi đoàn trực thuộc, cung cấp thông tin tổng hợp phục vụ các hoạt đông lãnh đạo trong Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm cũng như Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và các tổ chức liên quan khác khi cần theo đúng Điều lệ, đúng quy định.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chi bộ và sự phối hợp công tác của các tổ chức đoàn thể, sự chủ động triển khai công việc chuyên môn của từng Văn phòng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công việc được giao. Văn phòng Đảng – Đoàn thể nói chung và 03 Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên nói riêng mặc dù khối lượng công vụ nhiều, nhiệm vụ chính trị lớn song đã thực hiện tốt và đầy đủ chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh nhiên trong việc tổ chức, điều hành hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trên tất cả các mặt công tác với vai trò chủ trì và phối hợp. Ghi nhận những đóng góp này, Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã được Viện Hàn lâm tặng Cờ thi đua năm 2017, 2018 và Bằng khen của Viện Hàn lâm năm 2019. Đặc biệt, trong năm 2018 tập thể Văn phòng Đảng – Đoàn thể vinh dự được Chính phủ tặng Cờ Thi đua có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018…

Với đặc thù là Chi bộ có các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức, công tác ở từng bộ phận chuyên trách, tham mưu, giúp việc cho các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm, cụ thể là giúp việc cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ ĐTN viện Hàn lâm, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các Văn phòng; Chuyên nghiệp và hiện đại hóa các mặt hoạt động công tác; Tiếp tục phát huy kết quả, truyền thống, thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ đã qua nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ trên các mặt trận; Đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng công tác của Chi bộ và 03 Văn phòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với tiêu chí 100% hoạt động của Đảng, Công đoàn, ĐTN được quy chế hóa, quy trình hóa, ứng dụng mạnh mẽ CNTT để quản lý, truyền tải thông tin; Lãnh đạo, chỉ đạo các văn phòng trong Văn phòng Đảng – Đoàn thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Ban Thường vụ và lãnh đạo đơn vị phân công; 100% cán bộ, đảng viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của Viện Hàn lâm. Mỗi đảng viên, quần chúng sẽ không ngừng phấn đấu tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quán triệt, chấp hành tốt mọi Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch - vững mạnh”.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Xuân Cường nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao những nỗ lực và thành quả đạt được của Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể trong nhiệm kỳ vừa qua. Với sự phát triển cả về lượng và chất, Chi bộ đã luôn khẳng định được vị thế quan trọng của mình trong số các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Chi bộ sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác phát triển Đảng trên cơ sở đảm bảo sự tương xứng giữa số lượng và chất lượng đảng viên. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới, nâng cao chất lượng đảng viên, bồi dưỡng quần chúng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của mọi nhiệm vụ công tác, để Chi bộ thực sự là đơn vị đầu tàu gương mẫu, là đầu mối kết nối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Lê Thị Hải Nam tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đàm Thị Thư giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội cũng đã tiến hành bầu danh sách 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XIX.

Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: