Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu nhiệm kỳ 2020-2025
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu nhiệm kỳ 2020 – 2025

17/06/2020

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 16 tháng 6 năm 2020, Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hội trường Viện Nghiên cứu châu Âu, tầng 10 nhà B số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Hải Nam - Thường vụ  Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Văn phòng Đề án biên soạn Từ điển và Bách khoa thư Việt Nam (khách mời) cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu nhiệm kỳ 2020-2025

Sau phần khai mạc, thông qua chương trình Đại hội và báo cáo về tình hình đảng viên tham dự Đại hội, đồng chí Đặng Minh Đức, Phó Bí thư Chi bộ thay mặt Chi ủy trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu; đồng chí Phùng Bích Hảo, Chi ủy viên trình bày Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Viện Nghiên cứu châu Âu nhiệm kỳ 2015-2020; Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Chi bộ trình bày bản tổng hợp góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi, thiết thực. Phần lớn các ý kiến phát biểu đều khẳng định trong nhiệm kỳ 2015- 2020 Chi bộ và Chi ủy Viện Nghiên cứu châu Âu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo toàn diện và hiệu quả mọi hoạt động của đơn vị, các đảng viên luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên. Đặc biệt, trong nghiên cứu khoa học, Viện Nghiên cứu châu Âu đã đạt nhiều thành tích nổi bật: 18 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, trong đó 13 đề tài đã được nghiệm thu và 05 đề tài đang triển khai và sẽ kết thúc vào năm 2020; 08 đề tài nghiên cứu do Quỹ Phát triển Khoa học và Công Nghệ Quốc gia tài trợ kinh phí, trong đó 03 đề tài đang tiếp tục triển khai và sẽ kết thúc vào năm 2021; 02 đề tài Nhà nước thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 và Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KX.01/16-20 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội - nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”; 01 đề tài hợp tác Nghị định thư về Hợp tác Khoa học và Công nghệ với Liên bang Nga; 02 dự án quốc tế do Liên minh Châu Âu tài trợ; Ngoài ra, hàng năm các cán bộ, đảng viên của Viện Nghiên cứu Châu Âu triển khai khoảng 22-25 đề tài/ năm nghiên cứu cơ bản dưới hình thức đề tài cấp cơ sở. Viện Nghiên cứu châu Âu xuất bản được 12 đầu sách in tại Nhà xuất bản Khoa học Xã hội và Nhà xuất bản Sự thật, trong đó có 01 cuốn sách in tại Peter Lang và 01 cuốn tại LB Nga. Số lượng bài viết của Viện được công bố trên các tạp chí trong nước: 220 bài; Số lượng bài viết của Viện được công bố trên các tạp chí quốc tế: 11 bài thuộc danh mục ISI/Scopus và 10 bài quốc tế. Chi bộ luôn phối hợp tốt với Lãnh đạo Viện và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, tạo được không khí đoàn kết, dân chủ theo phương châm ổn định để phát triển, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác. Những phương hướng và mục tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 cần được cụ thể hóa, định hướng nghiên cứu rõ ràng nhằm phát huy sức mạnh nguồn nhân lực của Viện Nghiên cứu châu Âu, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Hải Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu đã được triển khai hết sức nghiêm túc, đúng yêu cầu, đúng quy trình của một đại hội cấp cơ sở, không khí Đại hội diễn ra rất sôi nổi thể hiện tinh thần đoàn kết cao của các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đồng chí khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, chi ủy và chi bộ đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh nghiên cứu hệ đề tài từ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở cho đến các chương trình, dự án trong nước và quốc tế; công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ trẻ được chú trọng, đảm bảo tính công khai, dân chủ; công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Đồng chí cũng mong muốn Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu sẽ nỗ lực, cố gắng cao hơn nữa để đạt được những thành quả mong đợi. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, thay mặt toàn thể Đại hội cảm ơn Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và cá nhân đồng chí Lê Thị Hải Nam đã quan tâm, chỉ đạo sát sao để Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Chi ủy Viện Nghiên cứu châu Âu nhiệm kỳ 2020-2025 Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hoa tri ân đồng chí Nguyên Bí thư Chi bộ Nguyễn An Hà

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Viện Nghiên cứu châu Âu nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 3 đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng, Đặng Minh Đức, Phùng Bích Hảo. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Đặng Minh Đức được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Lê Thị Hải Nam đã tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Chi ủy Viện Nghiên cứu châu Âu nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng đại diện Chi uỷ khoá mới phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định sau thành công Đại hội, Chi ủy sẽ có chương trình hành động cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt công tác lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo Viện Nghiên cứu châu Âu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng thay mặt Chi ủy Viện Nghiên cứu châu Âu nhiệm kỳ 2020 - 2025 cảm ơn đồng chí Nguyễn An Hà, Nguyên Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 về những đóng góp của đồng chí đối với hoạt động của Chi bộ và Viện Nghiên cứu châu Âu. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX gồm 5 đồng chí, trong đó có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng là đại biểu đương nhiên, 3 đại biểu chính thức (đồng chí Đặng Minh Đức, đồng chí Nguyễn Hoàng Thúy, đồng chí Phùng Bích Hảo) và 1 đại biểu dự khuyết (đồng chí Trần Đình Hưng). Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.

Đồng chí Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu

 

Nguồn tổng hợp từ Chi bộ Viện Nghiên cứu châu Âu

 

Các tin đã đưa ngày: