Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 12/06/2020, Chi bộ Viện Tâm lý học long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường Viện Tâm lý học
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Tâm lý học lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025

16/06/2020

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 12/06/2020, Chi bộ Viện Tâm lý học long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hà Nội.

 

Tham dự Đại hội, về phía Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có đồng chí Lê Thị Hải Nam – Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể Viện Hàn lâm; về phía Chi bộ Viện Tâm lý học có đồng chí Lã Thị Thu Thủy - Bí thư Chi bộ Viện Tâm lý học, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa - Phó Bí thư Chi bộ Viện Tâm lý học cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ cũng như các cán bộ của Viện Tâm lý học.

Đồng chí Lã Thị Thu Thủy phát biểu khai mạc Đại hội Đồng chí Lê Thị Hải Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Viện Tâm lý học đã thực hiện tốt mô hình nhất thể hóa - bí thư đồng thời là thủ trưởng đơn vị. Điều này đã phát huy được sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Viện. Cũng trong nhiệm kỳ này, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Tâm lý học đã cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Viện tinh gọn hơn, giảm số đầu mối cấp phòng từ 11 phòng trước đó (7 phòng chuyên môn và 4 phòng chức năng, nghiệp vụ) xuống còn 7 phòng (4 phòng chuyên môn và 3 phòng chức năng, nghiệp vụ), đồng thời giảm bớt số lượng cán bộ quản lý cấp phòng. Việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức, sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với năng lực, sở trường, tâm lý cá nhân đã giúp cho cán bộ nâng cao khả năng phối hợp trong hoạt động nhóm và thực hiện đề tài đạt hiệu quả cao và chất được nâng cao hơn. Về số lượng đảng viên trong chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 cũng có những biến động nhất định. Đầu nhiệm kỳ: 15 đảng viên; năm 2016 kết nạp mới 02 đảng viên nâng tổng số lên 17 đảng viên; năm 2018: 01 đảng viên nghỉ chế độ hưu trí, tháng 5/2020 kết nạp mới 02 đảng viên. Hiện tại, chi bộ có 18 đảng viên. Tập thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ rất đoàn kết, gắn bó vì tập thể, vì sự phát triển chung của đơn vị.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã thông qua bản tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên chính thức, phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lã Thị Thu Thủy, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhấn mạnh, Đại hội tổ chức trong dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nên toàn bộ đảng viên đã phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, đóng góp trí tuệ để thảo luận và xây dựng nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội, trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa đã nêu bật những thành tích mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chi bộ Viện Tâm lý học đã gặt hái được nhiều thành công trong một số lĩnh vực tiêu biểu sau: Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cán bộ, đảng viên trong Viện đã hoàn thành và đang thực hiện hiện 62 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Về công tác lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ, Cấp ủy đã chỉ đạo chính quyền thực hiện quy trình để bổ nhiệm 03 đồng chí giữ chức vụ phó trưởng phòng chuyên môn; năm 2018 đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 05 đồng chí thuộc các chức danh quản lý cấp phòng; năm 2019 đã bổ nhiệm 02 đồng chí vào chức danh quản lý cấp phó trưởng phòng. Về công tác xây dựng tổ chức Đảng và quản lý đảng viên, trong toàn nhiệm kì, Chi bộ đã kết nạp 04 đảng viên mới. Trong 5 năm qua, Chi bộ đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện, mở ra một thời kỳ phát triển mới.

Các đại biểu đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự Báo cáo Tổng kết nhiệm kì 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2020 - 2025

Các đại biểu đã lắng nghe, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kì 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đảng viên trong Chi bộ đều nhất trí với nội dung báo cáo, đánh giá cao những thành tích đã đạt được.  Một số đại biểu đã làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kì 2020 – 2025. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Hải Nam, Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ Viện Tâm lý học, ghi nhận những thành tích Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ Viện Tâm lý học tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ Viện Hàn lâm giao phó. Cụ thể, đồng chí Lê Thị Hải Nam đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Viện Tâm lý học kiện toàn bộ máy cán bộ, xây dựng vị trí việc làm dựa trên đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ; nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu để đem đến kết quả tốt nhất, chất lượng nhất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn chính sách trong việc giải quyết các vấn đề xã hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Lã Thị Thu Thủy đã phát biểu lĩnh hội và xin hứa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Hải Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Viện Tâm lý học nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa đã được bầu vào cấp ủy, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 04 đại biểu chính thức là đồng chí Lã Thị Thu Thủy, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, đồng chí Đỗ Thị Lệ Hằng (trong đó đồng chí Lã Thị Thu Thủy là đại biểu đương nhiên) và 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí Mai Văn Hải.

Đồng chí Lê Thị Hải Nam chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Chi bộ Viện Tâm lý học

Với cương vị Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa mong muốn đảng viên, cán bộ, công chức trong đơn vị phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Huyền Trang

 

Các tin đã đưa ngày: