Đại hội Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

29/06/2020

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, 36 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Quang Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng Ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Tại phiên trù bị, các đồng chí đảng viên đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại phiên chính thức, đồng chí Vũ Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Bí thư Chi bộ trình bày Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi, thiết thực. Các ý kiến phát biểu đều khẳng định trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ và Chi ủy Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện chủ trương Đảng lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của đơn vị; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; các đảng viên luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên. Đặc biệt, trong nghiên cứu khoa học, Viện đã đạt được nhiều thành tích, có 02 đề tài cấp Bộ nghiệm thu đạt loại xuất sắc, 6 đề tài cấp Bộ nghiệm thu đạt loại khá, 25 đề tài cấp cơ sở nghiệm thu đạt loại xuất sắc, 05 quyển sách được công bố, hơn 100 bài nghiên cứu công bố trên tạp chí trong nước, 03 bài nghiên cứu công bố trên tạp chí quốc tế.

Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Văn Đức ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy và Chi bộ đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác nghiên cứu. Đồng chí nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã được triển khai hết sức nghiêm túc, đúng yêu cầu, đúng quy trình của một đại hội cấp cơ sở, việc đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội đã được thảo luận rất nghiêm túc. Đồng chí cũng mong muốn Viện tiếp tục có những định hướng khoa học tốt hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra của Viện, khai thác tiềm năng, thế mạnh của Viện, hoạt động khoa học tập trung vào hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu bách khoa thư cho các địa phương.

Quang cảnh Đại hội

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Ngọc Hà tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Đặng Thị Phượng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Phạm Văn Đức chụp ảnh lưu niệm cùng Chi ủy Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.

Toàn thể đảng viên Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

Nguồn: Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: