Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

25/08/2020

Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2020, tại Hội trường tầng 2, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy,<br>Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Phiên trù bị Đại hội

Tham dự Phiên trù bị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) có đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Về phía Đảng bộ Viện Hàn lâm có đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm và các đồng chí Phạm Văn Đức và Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm cùng sự góp mặt đông đủ các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm đương nhiệm và 165 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội Chi bộ, Đảng bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2020-2025/2020-2022.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

Tại Phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 05 đồng chí; Đoàn Thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 05 đồng chí. Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nội quy của Đại hội; Phổ biến một số qui định về bầu cử trong Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Đức trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII tại Phiên trù bị Đồng chí Đặng Xuân Thanh thông qua Chương trình, Nội quy, quy chế Đại hội
<br><br><br>Đồng chí Nguyễn Đức Minh biểu quyết các nội dung tại Phiên trù bị   <br>Đồng chí Đặng Nguyên Anh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan<br>Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Chi bộ Viện Kinh tế Việt Nam và PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Chi bộ Viện Triết học trình bày tham luận góp ý vào Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Phiên trù bị

Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 25 đến ngày 26/8/2020 với các nội dung quan trong như: Thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX, nhiệm kì 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Toàn cảnh Phiên trù bị

Theo Chương trình, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ khai mạc vào sáng mai – 26/8/2020.

Tin: Nguyễn Thu Trang

Ảnh: Hồng Nhung

 

Các tin đã đưa ngày: