Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

11/04/2024

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2024) và hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/4/2024); Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), ngày 10/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ nhằm cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I năm 2024 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 424 điểm cầu và hơn 17.350 đại biểu tham dự. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ là các báo cáo viên của Hội nghị cùng sự có mặt của các đồng chí đại diện lãnh đạo tại các điểm cầu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối, Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, đại diện thường trực, Ban thường vụ, Ban Chấp hành các đảng ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên của 61 Đảng bộ trực thuộc Khối.

Tham dự tại điểm cầu của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có đồng chí Lê Thị Hải Nam, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các đồng chí đại diện cấp ủy các đơn vị thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc; Đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung cơ bản về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ, thông tin tham gia thảo luận chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý 1/2024 có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, các tham luận được trình bày đều hướng tới khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; Tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn tham luận về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hộitại Hội nghị
đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh tham gia trình bày chuyên đề “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cảm ơn hai báo cáo viên về những nội dung tham luận đã chuẩn bị và dành thời gian trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó góp phần làm rõ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ mới và một số giải pháp cơ bản góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng Chí Nguyễn Văn Thể nhận định: Để phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước thì các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, nghiên cứu kỹ bài học kinh nghiệm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh việc tiếp tục học tập, nâng cao tư tưởng, lý luận, sự đổi mới trong tư duy trong công tác cán bộ, nhằm xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục sáng tạo, nhân rộng mô hình triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng tới toàn thể cán bộ, đảng viên về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024) và 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2024), hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024). Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục nghiên cứu, học tập và đúc rút ra bài học kinh nghiệm từ quan điểm của Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết; từ đó vận dụng vào thực tiễn, nhằm thúc đẩy trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả chất lượng cao.

Điểm cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Mặt khác, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên phải hiểu cho được nội hàm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung” để tham mưu cho đúng, trúng, mang lại hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cho đơn vị mình. Việc thực hiện đúng tinh thần “7 dám” được coi là giải pháp quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên khối các cơ quan Trung ương, có ý nghĩa tích cực tham gia vào việc đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời cần lấy “7 dám” soi rọi vào từng cương vị chức trách, nhiệm vụ cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Tổng kết Hội nghị tại điểm cầu Viện Hàn lâm, đồng chí Lê Thị Hải Nam cũng yêu cầu đại diện lãnh đạo các cấp ủy tham gia Hội nghị tiếp tục triển khai các mô hình sinh hoạt tuyên truyền về các nội dung được trình bày tại Hội nghị. Qua đó làm phong phú đa dạng thêm các hình thức sinh hoạt Đảng tại các đơn vị, góp phần có hiệu quả vào việc giáo dục tư tưởng chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: