Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

26/08/2020

Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, đúng Điều lệ quy định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau khi bế mạc Đại hội, vào 16h30 ngày 26/8/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm), nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.

Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khóa XVIII, Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị. Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Nhật Quang chúc mừng các đồng chí tham dự Hội nghị được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí: Bùi Nhật Quang; Đặng Xuân Thanh; Nguyễn Đức Minh; Nguyễn Văn Minh; Nguyễn Tài Đông. Đồng chí Bùi Nhật Quang tái cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm khóa XIX và đồng chí Đặng Xuân Thanh tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm khóa XIX với số phiếu tín nhiệm cao (đạt tỷ lệ 100%).

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX gồm 04 đồng chí: Nguyễn Văn Minh; Nguyễn Xuân Cường; Nguyễn Thủy Lan; Bùi Nguyên Khánh. Đồng chí Nguyễn Văn Minh được Hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XIX.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần làm việc dân chủ, khách quan, đoàn kết và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm đã hoàn thành chương trình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đại hội  Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin: Nguyễn Thu Trang

Ảnh: Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: