Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

01/03/2023

Chiều ngày 28/02/2023, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, điểm cầu chính tại Hội trường trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối, thành phố Hà Nội và hơn 500 điểm cầu trên toàn quốc với trên 28.000 cán bộ, đảng viên (trên tổng số hơn 78.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương) tham gia nghiên cứu, học tập.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Lại Xuân Lâm, Nguyễn Quang Trường, Đỗ Việt Hà. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo tại Hội nghị.

Tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm; Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm; Cấp ủy các đơn vị thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm. TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học báo cáo quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư (Ảnh: Internet).

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, TS. Nguyễn Thái Học cho biết, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược. Ở Việt Nam hiện nay đang được Đảng ta chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép nghỉ, không được phép ngừng và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã trình bày khái quát về lý do vì sao Ban Nội chính Trung ương đề xuất biên soạn, xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư. Quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách đã thực hiện nhiều công việc cụ thể, qua nhiều bước theo quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học; kết cấu logic, thể hiện sự kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa phòng chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và bạn bè quốc tế.

Toàn bộ nội dung cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, cuốn sách của Tổng Bí thư về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, trang bị nhiều nhận thức cơ bản về tham nhũng, tiêu cực, cùng yêu cầu “không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, trong đó, phương châm phòng là cơ bản, lâu dài; chống là cấp bách, trước mắt. Cuốn sách cũng cho thấy kết quả rõ nét trong công tác chống “giặc nội xâm” trong 10 năm qua, thể hiện qua con số cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng bị kỷ luật cũng như quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng; kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính; mở rộng phạm vi chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước, tăng cường hợp tác quốc tế...

TS. Nguyễn Thái Học chia xẻ, bằng phong cách báo chí, hiện đại, cuốn sách gồm nhiều bài viết của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, như: “Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!” của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay; 4 phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng các năm 2014, 2018, 2020, 2022; và kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

TS. Nguyễn Thái Học nêu rõ, trong cuốn sách Tổng Bí thư đã rút ra 8 bài học kinh nghiệm quý giá về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngoài ra, cuốn sách bàn và đề ra những về nhiệm vụ, giải pháp về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới như thế nào. Cụ thể là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vững mạnh; mở rộng hợp tác quốc tế; triển khai có hiệu quả phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước;…

Cũng theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cuốn sách phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi là một cán bộ biên tập viên trẻ đến nay là người đứng đầu Đảng ta, đó là tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, làm hết lòng hết sức vì Đảng, vì dân. Nhất quán với phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, cuốn sách đã tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên – công tác luôn được Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù ở trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào. Trong đó, 14 bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ những năm đầu tiến hành Đổi mới đất nước đến nay; và 8 bài viết về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có bài được viết từ những năm 70 thế kỷ XX.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị (Ảnh: Internet).

Cuốn sách là tinh thần đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu rõ về bản chất của cuộc đấu tranh, chống "giặc nội xâm” ở Việt Nam. Qua đó trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cuốn sách đã tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin sâu sắc của người dân thuộc mọi tầng lớp, ở mọi vùng miền, lãnh thổ đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là cẩm nang về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Viện Hàn lâm

Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xuyên suốt cuốn sách là tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu có giá trị bổ ích, trang bị cho chúng ta nhiều kiến thức, khái niệm cơ bản về tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của Nhân dân và toàn hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, như phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022, ngày 30/6/2022: “Tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi; góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của nhân dân. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Nhận thức phải chín; tư tưởng phải thông; quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng; góp phần từng bước làm chuyển biến tình hình, thực sự có kết quả rõ ràng, cụ thể”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm... Từ đó liên hệ, áp dụng vào thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo sau khi kết thúc Hội nghị, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quán triệt thật nghiêm túc nội dung cuốn sách đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, liên hệ với thực tiễn để nồng nghép công việc liên quan đến cơ quan đơn vị mình trong các hoạt động, nghiên cứu và lãnh đạo quản lý, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Đảng ủy Viện Hàn lâm trước ngày 15/6/2023.

PV.

 

 

Các tin đã đưa ngày: