Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)

29/08/2023

Sáng ngày 28/8/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hôi Chủ nghĩa Việt Nam. Hội nghị được tổ chức tại 285 điểm cầu, với sự tham gia của 13.979 đại biểu trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối. Thông tin tại Hội nghị chuyên đề có GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. GVCC Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đảng ủy Viện Hàn lâm có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm; Ủy viên Ban chấp hành 03 Đảng bộ trực thuộc Đảng bô Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các đơn vj thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Thành viên Ban Chỉ đạo 35; Đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Viện Hàn lâm và các đồng chí lãnh đạo, đảng ủy viên Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham dự trực tuyến tại đơn vị.

Hội nghị được lắng nghe 02 chuyên đề có giá trị lý luận và thực tiễn cao.

Chuyên đề thứ nhất: Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương,  GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, việc tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất là trách nhiệm, danh dự của người đảng viên nói chung và của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nói riêng; đồng thời cũng là đòi hỏi khách quan, cấp thiết, xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Khối- Đảng bộ “đầu não” trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó cần phải thực hiện tính tiên phong, gương mẫu ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng bộ khối, các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải nêu gương về sự kiên định mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng và các nguyên tắc sinh hoạt Đảng…GS.TS. Phùng Hữu Phú đặc biệt nhấn mạnh, sự kiên định phải dựa trên một cơ sở khoa học, một sự kiên định tự giác; nêu gương trong thực thi công vụ; nêu gương trong đạo đức, lối sống, tác phong, xây dựng cho được văn hóa liêm chính, giữ gìn lòng tự trọng và danh dự…

Toàn cảnh tại điểm cầu của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chuyên đề thứ hai: Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay do PGS.TS. GVCC Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng, Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày với 03 nội dung chính: (1) Cơ sở lý luận nghiên cứu về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; (2) Phân tích quan điểm, đường lối của Đảng về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong tình hình hiện nay; (3) Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Khối cần nâng cao nhận thức về sứ mệnh cách mạng cao cả của Đảng đối với dân tộc: Đảng ta là “đạo đức, là văn minh” luôn phấn đấu vì lợi ích của nhân dân. Đảng ta luôn coi trọng hoạt động tự phê bình và phê bình để giúp Chi bộ, Đảng viên tự soi, tự sửa, tránh “vết xe đổ” của chính mình và người khác. Do vậy, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng nói chung, trong Đảng ủy Khối nói riêng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong tình hình hiện nay, cần được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các ngành, các cấp, cần được tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, từ đó tích cực góp phần xây dựng chỉnh đón Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam XHCN thịnh vượng và hùng cường, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh vai trò, chức năng quan trọng của 61 cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối, đảm nhận các chức năng và các lĩnh vực then chốt của đời sống kinh tế- xã hội. Do đó, các Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chính là góp phần rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển chung của đất nước, góp sức phấn đấu nước ta đến năm 2030 và 2045 trở thành nước phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định ý nghĩa quan trọng, tính cấp thiết và thời sự của 02 chuyên đề Hội nghị. Các cơ quan Trung ương cần chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng các giải pháp thực hiện hiệu quả đối với công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. Đồng thời, các cấp ủy đảng cần nghiêm túc tiếp thu và quán triệt, triển khai rộng rãi những nội dung trong Hội nghị đến toàn thể các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

“Từng cá nhân các đồng chí đảng viên hãy tự suy ngẫm để làm sao cho Hội nghị hôm nay thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, làm sao cho trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt để cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”- Đồng chí Nguyễn Văn Thể đã chia sẻ sâu sắc tại Hội nghị.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: