Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

15/12/2023

Chiều ngày 15/12/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị do đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm và đồng chí Nguyễn Tài Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm chủ trì.

TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm và PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị

Cùng tham dự Hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm; Nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm; Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm nhấn mạnh, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là công tác trọng yếu thường xuyên và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng là để củng cố, xây dựng sức mạnh toàn dân. Điều này đã được khẳng định và chứng minh, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm cho biết, trong năm qua, chúng ta đã hết sức nỗ lực để nhận diện, phát hiện đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch. Đối với Viện Hàn lâm, là cơ quan nghiên cứu về khoa học xã hội trong đó có khoa học chính trị, khoa học lý luận, trong đó tập trung vào nghiên cứu, phát triển lý luận về các vấn đề về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, kinh tế, xã hội, văn hóa…trên tất cả các vấn đề của chủ nghĩa xã hội; góp phần vào giải quyết, xây dựng nền tảng chủ nghĩa xã hội. Có thể thấy, chúng ta đã quán triệt xác định nội dung “xây” là chính, song nội dung “chống” cũng còn hạn chế trong chức năng nhiệm vụ của mình, điều đó thể hiện qua việc xây dựng môi trường nội bộ, văn hóa công sở… ở Viện Hàn lâm còn hạn chế. Những luồng dư luận, ý kiến thiếu thiện chí, thông tin sai lệch không được kiểm chứng được phát tán.

Bởi vậy, qua Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 năm 2023, đồng chí Đặng Xuân Thanh đề nghị các đại biểu cùng nhau thảo luận thẳng thắn, cởi mở và chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới nhằm xây dựng Ban Chỉ đạo 35 nói riêng và Đảng bộ Viện Hàn lâm ngày càng phát triển vững mạnh.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được lắng nghe Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Viện Hàn lâm năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do PGS.TS.Nguyễn Tài Đông trình bày cùng với các tham luận của các Chi bộ và Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên Ban Chỉ đạo 35 về hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tôn giáo ở Việt Nam.

Qua báo cáo và các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung báo cáo, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm nhiều vấn đề; một số kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từ đó, đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian qua./.

Nguyễn Minh Hồng

 

Các tin đã đưa ngày: