Lễ Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Học viện Khoa học xã hội
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • Logo - Hội thảo

Lễ Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Học viện Khoa học xã hội

10/08/2023

Ngày 09 tháng 8 năm 2023, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định chỉ định nhân sự Bí thư Đảng ủy Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, theo Quyết định số 514-QĐ/ĐU, ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam còn có các đồng chí: đồng chí Lê Thị Hải Nam - Chánh Văn phòng Đảng ủy; đồng chí Ngô Tiến Phát - Phó trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ; đồng chí Nguyễn Đình Chúc - Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Về phía Học viện Khoa học xã hội có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - tân Bí thư Đảng ủy Học viện; đồng chí Vũ Mạnh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, các đồng chí cấp ủy, đảng viên, cán bộ chủ chốt của Học viện Khoa học xã hội; đồng chí Bùi Nguyên Khánh - Phó Giám đốc phụ trách Học viện Khoa học xã hội. Đại diện Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có đồng chí Võ Xuân Vinh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng cùng các đồng chí đại diện cấp ủy, Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tham dự. 

 Đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm dự và phát biểu tại buổi Lễ

Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Lê Thị Hải Nam - Chánh Văn phòng Đảng ủy công bố Quyết định của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chỉ định đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thôi tham gia Cấp ủy, Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á; chỉ định tham gia Cấp ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Bí thư Nguyễn Huy Hoàng.

Đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Huy Hoàng

Đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Huy Hoàng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh: Công tác cán bộ có vai trò rất quan trọng đối với tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị, trong giai đoạn hiện nay công tác cán bộ được đặc biệt quan tâm và thực hiện đảm bảo theo quy định.

Đối với Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội, lãnh đạo Viện Hàn lâm đang nỗ lực bằng nhiều biện pháp, giải pháp khác nhau để tăng cường năng lực cho Học viện. Việc quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Huy Hoàng tham gia Cấp ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm hôm nay là bước cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm đối với Học viện Khoa học xã hội, nhất là trong bối cảnh Học viện Khoa học xã hội đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Bí thư Nguyễn Huy Hoàng, đồng chí Phan Chí Hiếu giao tập thể lãnh đạo Cấp ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ đảng viên Học viện Khoa học xã hội:

1. Cá nhân đồng chí Nguyễn Huy Hoàng cùng lãnh đạo Học viện chuẩn bị kỹ các nội dung, điều kiện để thành lập Hội đồng Học viện Khoa học xã hội; phải xác định đây là công việc cần được ưu tiên, đặt lên hàng đầu và đề ra kế hoạch thời gian cụ thể để hoàn thành.

2. Sau khi thành lập Hội đồng Học viện, đồng chí Chủ tịch Hội đồng tập trung chỉ đạo dứt điểm việc xây dựng và ban hành 02 Quy chế: 1) Quy chế Hoạt động của Hội đồng Học viện; 2) Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học xã hội. Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Huy Hoàng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Học viện.

3. Cá nhân đồng chí Nguyễn Huy Hoàng phối hợp cùng lãnh đạo Học viện xử lý những tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo tại Học viện thời gian vừa qua. Không để học viên có những bức xúc phản ánh về đào tạo; không để học viên gánh chịu hậu quả từ quản lý thực hiện hoạt động đào tạo sau đại học tại Học viện Khoa học xã hội. Về việc này, cá nhân đồng chí Bùi Nguyên Khánh và Ban Giám đốc cần có chỉ đạo sát sao để có kết quả cụ thể.

4. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Học viện, Ban Giám đốc, các khoa, tổ bộ môn… củng cố hội đồng khoa học, hội đồng tư vấn (nếu có)… nằm trong sự lãnh đạo thống nhất của Đảng trong đó vai trò hạt nhân của đồng chí Bí thư, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy và Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội cùng các đảng viên.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Học viện Khoa học xã hội xử lý dứt điểm các vướng mắc, sai sót, sớm chuẩn bị công tác tuyển sinh trở lại với các ngành đã đủ điều kiện.

6. Đối với tập thể Đảng ủy: Việc đề nghị bổ sung nhân sự của Đảng ủy đến nay đã có kết quả, tuy nhiên, cần tiếp tục công tác này để kiện toàn đủ số lượng cấp ủy (07 đồng chí). Duy trì đoàn kết, sự thống nhất, đồng lòng là yếu tố quyết định thành công của Đảng ủy. Mỗi thành viên trong cấp ủy phải làm gương và phát huy tính tiền phong gương mẫu thông qua việc làm cụ thể. Duy trì chế độ hội nghị cấp ủy, Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội theo quy định, đảm bảo dân chủ, tập trung dân chủ,… tạo nên sức mạnh của tập thể Đảng ủy.

7. Đối với Ban Giám đốc Học viện Khoa học xã hội: Người đứng đầu Học viện và các Phó Giám đốc cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy trong công tác kiện toàn Hội đồng Học viện; đảm bảo thực hiện thành công các nội dung theo quy trình, quy định về thành lập Hội đồng Học viện, bầu các thành viên Hội đồng;

Tập thể đảng bộ, các đảng viên, cán bộ chủ chốt của Học viện Khoa học xã hội phải nâng cao trách nhiệm, cộng đồng trách nhiệm đối với những công việc chung của Học viện vì sự phát triển của Học viện Khoa học xã hội.

Cấp ủy Học viện Khoa học xã hội, đại diện Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Đông Nam Á và đảng viên Đảng ủy Học viện Khoa học xã hội đã phát biểu, tin tưởng rằng khi Đảng bộ Học viện Khoa học xã hội được bổ sung, kiện toàn Bí thư sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Học viện Khoa học xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo sau đại học mà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao phó, từng bước đưa Học viện Khoa học xã hội ổn định và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ

Đảng ủy Học viện tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Hoàng

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và cá nhân đồng chí  Bí thư Phan Chí Hiếu đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ. đồng chí nhận thức sâu sắc rằng, đây vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm to lớn mà Lãnh đạo Viện Hàn lâm tin tưởng giao phó. Xác định nhiệm vụ sắp tới của Đảng ủy Học viện Khoa học xã hội rất nặng nề; vì vậy đồng chí hứa sẽ nỗ lực cùng cấp ủy phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng tâm, hiệp lực để giải quyết các vấn đề đang tồn tại của Học viện. Đồng chí cũng mong muốn, tập thể Đảng bộ Học viện hỗ trợ, đồng lòng, chung sức sớm đưa Học viện qua khỏi giai đoạn khó khăn, thách thức; giúp cho cá nhân đồng chí hoàn thành tốt vai trò ở cương vị mới.

Kết thúc buổi lễ, một lần nữa, đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, hoạt động của Học viện Khoa học xã hội là mối quan tâm hàng đầu đặt trong các nhiệm vụ trọng tâm của lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đồng chí tin tưởng và kỳ vọng, trước sự khởi sắc về công các nhân sự hôm nay, Học viện sẽ quyết tâm, đồng lòng, chung tay góp sức giải quyết những khó khăn, sớm vượt qua thách thức để trở thành một đơn vị trong sạch, vững mạnh của Viện Hàn lâm, là cơ sở đào tạo có uy tín của đất nước./.

Một số hình ảnh các tập thể tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Bí thư Đảng ủy Học viện Khoa học xã hội, Nguyễn Huy Hoàng tại buổi Lễ:

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Hoàng

Đại diện Văn phòng Viện Hàn lâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Hoàng

Chi bộ Khối Chức năng - Nghiệp vụ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Hoàng

Công đoàn Học viện Khoa học xã hội tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Hoàng

Đại diện Đoàn Thanh niên Học viện Khoa học xã hội tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Hoàng

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm

Các tin đã đưa ngày: