Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923-29/10/2023)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923-29/10/2023)

09/11/2023

Thực hiện Công văn số 6929-CV/BTGTW, ngày 24/10/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê và Công văn số 493-CV/BTG, ngày 26/10/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các ơ quan Trung ương về việc tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam triển khai tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng và phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động để làm tốt công tác tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị (29/10/1923-29/10/2023)

Nội dung Tài liệu tuyên truyền nêu trên đã được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đề nghị các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc truy cập vào địa chỉ: http://admin.dukcqtw.vn/Content/Upload/20231026032829-493-CV 0001.pdf

hoặc xem ở file đính kèm bên dưới để triển khai, thực hiện./.

 
 
 
Các tin đã đưa ngày: