Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

12/05/2022

Sáng ngày 12/5/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

Tham dự Hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu Đảng ủy Viện Hàn lâm có PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Sau 06 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí cao thông qua các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị. Bên cạnh đó, Trung ương đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và đã thống nhất cao, ban hành Nghị quyết mới về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng thảo luận sôi nổi và có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện “Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”…Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 4/5/2022 đến ngày 10/5/2022 tại Hà Nội, hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung chính như sau: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII có ý nghĩa quan trọng, đã hoàn thành có chất lượng cao một khối lượng công việc lớn, nhất trí cao về nhiều chủ trương, định hướng cơ bản, quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội; xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Qua đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Sau Hội nghị, Đồng chí Đặng Xuân Thanh, thay mặt Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các Cấp ủy tổ chức thông báo nhanh cũng như tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Nguyễn Thu Trang

 

Các tin đã đưa ngày: