Chi bộ Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Chi bộ Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

22/04/2015

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020, được sự nhất trí của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 18/04/2015, tại Đắc Lắc, Chi bộ Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm<br> phát biểu tại Đại hội

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 Đại hội đã tiến hành theo đúng quy trình được Đảng ủy cấp trên hướng dẫn. Sau khi bầu Đoàn Chủ tịch và bầu Thư ký Đại hội, thực hiện nghi lễ Chào cờ, Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Duy Thụy – Bí thư Chi bộ  trình bày diễn văn khai mạc, nghe Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Chi bộ Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên, Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất số nội dung cơ bản như sau:

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, số lượng và chất lượng đảng viên của Chi bộ đã từng bước được tăng lên. Cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị di chuyển địa điểm làm việc từ Hà Nội vào Đắc Lắc thành công, từng bước ổn định tổ chức và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy và cán bộ quản lý cấp đơn vị. Thông qua tổ chức Đảng và đảng viên Chi bộ đã có đóng góp nhất định vào sự ổn định và bước đầu định hướng hoạt động của Viện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tổng kết các thành tựu đạt  được trong công tác của Chi bộ về chính trị, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Báo cáo cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế về một số mặt công tác nhất định và những bài học kinh nghiệm, đặc biệt qua thảo luận, Đại hội đã thống nhất đề ra Phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó tại phiên trù bị, Đại hội đã thảo luận góp ý cho Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Báo cáo chính của Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2010-2015. Tại phiên chính thức, Đại hội tiếp tục với việc thông qua Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho các văn kiện XII của Đảng và Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2010-2015.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với Chi ủy khóa mới

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Bí thư Đảng ủy thay mặt cho Đảng ủy Viện Hàn lâm đã ghi nhận và đánh giá cao sự chuyển biến tích cực của Chi bộ Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên trên các phương diện thực hiện công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2010-2015, đặc biệt là nửa cuối của nhiệm kỳ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Chi bộ tiếp tục quan tâm tới công tác chính trị tư tưởng, tập trung phát huy tiềm năng và vai trò của Viện Nghiên cứu đa ngành, nghiên cứu Vùng, xác định rõ là đơn vị thu nhỏ của Viện Hàn lâm ở vùng Tây Nguyên. Chủ động đẩy mạnh kết nối trong nghiên cứu với các viện nghiên cứu của Viện Hàn lâm, các đơn vị ở địa phương trong tỉnh và bộ, ngành nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mình ở Tây Nguyên. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chú trọng thu hút nguồn nhân lực cao về công tác tại Viện.  

Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 một cách nghiêm túc và dân chủ. Đại hội đã bầu được cấp ủy khóa mới gồm 3 đồng chí. Đại hội tiếp tục bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư tại Đại hội với sự tín nhiệm rất cao, kết quả trúng cử cấp ủy khóa mới gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Duy Thụy, Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Trần Công Hòa, Phó Bí thư Chi bộ

3. Đồng chí Khổng Thị Kim Dung, Ủy viên

Sau phần bầu cử Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ, Đại hội chuyển sang phần bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam theo đúng quy định.

Các đại biểu và đảng viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua những nội dung cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ mới và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.   

Cấp ủy mới đã ra mắt toàn thể Đại hội và tiếp thu toàn bộ ý kiến được thông qua tại Đại hội để chuyển tải thành kế hoạch hành động của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Chi bộ đã diễn ra trong bối cảnh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ, việc liên kết trong nghiên cứu đa ngành và liên ngành đang được tăng cường. Toàn thể chi ủy, chi bộ quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, lãnh đạo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, công tác  xây dựng phát triển Đảng; chỉ đạo tổ chức đoàn thể quần chúng, cán bộ và đảng viên nêu cao tính tiền phong gương mẫu cùng với tập thể cấp ủy và lãnh đạo viện đưa Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên phát triển có những đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của vùng Tây Nguyên.

Hải Nam (VPĐU)

Các tin đã đưa ngày: