Đại hội chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 – 2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 – 2022

24/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 1308-KH/ĐU ngày 07/02/2020 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch đại hội chi bộ/đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Viện Hàn lâm; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 24/6/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Về dự Đại hội có đồng chí Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể, cùng toàn thể 09 đảng viên của Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế.

Toàn cảnh Đại hội 

Đại hội đã thảo luận và thông qua: Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Banh Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trúng cử Bí thư;

2. Đồng chí Văn Thị Thanh Bình trúng cử Phó Bí thư;

3. Đồng chí Hoàng Xuân Sáng trúng cử Chi ủy viên.

Đồng chí Đặng Nguyên Anh tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng Chi ủy Chi bộ khóa mới

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 02 đại biểu chính thức là các đồng chí Nguyễn Thanh Hà và Văn Thị Thanh Bình; 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí Hoàng Xuân Sáng.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và các đại biểu tham dự Đại hội, GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Đặng Nguyên Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ, đặc biệt sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của toàn thể đảng viên của Chi bộ Ban trong việc đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và của Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX. Đồng chí cũng ghi nhận vai trò lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Chi bộ Ban, việc thực hiện tốt quy chế làm việc tập trung dân chủ trong Chi bộ và Ban HTQT, việc duy trì tốt truyền thống đoàn kết, kỷ luật của Ban HTQT. Đồng chí Đặng Nguyên Anh nhấn mạnh Chi bộ Ban cần tiếp tục phát huy các điều kiện thuận lợi đó để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Đồng chí chỉ đạo Chi bộ cần đề ra nhiều sáng kiến để các buổi sinh hoạt chi bộ đạt hiệu quả cao hơn; bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ của Viện Hàn lâm để cụ thể hóa trong các nhiệm vụ của Ban; chú ý công tác phát triển Đảng và công tác đào tạo nâng cao năng lực chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ thường xuyên cho các đảng viên và cán bộ trong Ban để có thể đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của hoạt động đối ngoại của Viện Hàn lâm.

Đồng chí Lê Thị Hải Nam chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể các đảng viên Chi bộ Ban HTQT

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt Chi bộ Ban HTQT, đồng chí Nguyễn Thanh Hà bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã quan tâm, chỉ đạo sát sao Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế trong thời gian qua, đồng thời hứa tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy và các ý kiến của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ phát biểu tại Đại hội, sẽ cùng Chi ủy và Chi bộ xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể hàng năm của Chi bộ để đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020-2025 vào thực tiễn công tác, đảm bảo giữ vững tập thể Chi bộ Hợp tác quốc tế đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Ban hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế

 

Các tin đã đưa ngày: