Đại hội Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2020 – 2025
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2020 – 2025

24/06/2020

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 23/6/2020, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Quang Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm. Đến dự Đại hội còn có đại diện Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm (đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga); đại diện Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Nhà nước và Pháp luật (đồng chí Vũ Hoàng Dương, Phó Bí thư Chi đoàn); đại diện Công đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật (đồng chí Lã Trường Anh). Tham dự Đại hội có các đảng viên của Chi bộ.

Đồng chí Bùi Quang Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, phát biểu tại Đại hội

Đại hội Chi bộ đã họp phiên trù bị và phiên chính thức; biểu quyết thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội. Ở phiên trù bị, Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến cho các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ở phiên chính thức, Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả phiên họp trù bị. Các đại biểu đã nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Chi bộ; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên đối với dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XIX.

Với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và thẳng thắn, các đồng chí Nguyễn Như Phát, Phạm Hữu Nghị, Vũ Thư, Đinh Thế Hưng và một số đồng chí khác đã đóng góp nhiều ý kiến và thảo luận về các nội dung được nêu ra trong các báo cáo cũng như các vấn đề còn tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua. Tất cả các ý kiến đều cho rằng nội dung Báo cáo tổng kết của Chi bộ trung thực, khách quan, nghiêm túc và đầy đủ, trong đó những điểm sáng được nhấn mạnh chính là sự đoàn kết, phát huy tính dân chủ, kỷ luật trong hoạt động của Viện và của Chi bộ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước của Viện. Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm.

Đồng chí Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào

Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau phần thảo luận từng báo cáo và góp ý của đảng viên, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung của các báo cáo được tổng hợp và cập nhật trực tiếp tại Đại hội với sự nhất trí của 100% đảng viên có mặt.

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Bùi Quang Tuấn đã phát biểu ghi nhận công tác tổ chức Đại hội chu đáo, đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của các cấp ủy cấp trên của Chi ủy, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật. Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua trong nhiều lĩnh vực, cụ thể như công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, lãnh đạo quần thể quần chúng đều có kết quả rất tốt. Đảng ủy Viện Hàn lâm ghi nhận Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật là một tập thể rất đoàn kết. Đây là một yếu tố quan trọng, tiên quyết trong việc thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Chi bộ đề ra.

Toàn thể đảng viên Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật chụp ảnh kỷ niệm

Trao đổi về phương hướng, nhiệm vụ công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bùi Quang Tuấn cho rằng, để nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt Chi bộ, Chi ủy và các đồng chí đảng viên cần phát huy hơn nữa tính chủ động, đột phá, sáng tạo và khả năng tư duy của nhà khoa học.   

Đại hội đã bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Minh được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Cao Việt Thăng được bầu giữ chức Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Đình Sơn được bầu là Chi ủy viên.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XIX gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã nghe dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, theo đúng quy trình và thành công tốt đẹp./.

Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật

 

Các tin đã đưa ngày: