Đại hội Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

24/06/2020

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm), ngày 23/6/2020, Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Văn phòng) long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tham dự Đại hội có 36/38 đảng viên được triệu tập. Tới dự và chỉ đạo Đại hội gồm có: đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; đồng chí Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Đại hội

Tại phiên trù bị, các đảng viên đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên chính thức, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 đã nêu bật những kết quả đạt được của Đảng bộ Văn phòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị như: tuyên giáo, dân vận, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát và phát triển Đảng.Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Văn phòng đã lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năng lực chủ trì, phối hợp giữa các đơn vị của Văn phòng và giữa Văn phòng với các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm được nâng cao trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác. Chất lượng tham mưu, tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Lãnh đạo Văn phòng tiếp tục được khẳng định. Công tác tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Viện Hàn lâm được Văn phòng chủ động triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả đángkhích lệ. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, thẩm định, góp ý các văn bản quản lý của Viện Hàn lâm được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng. Công tác Văn thư và giao nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ cũng ngày càng đi vào nề nếp, từng bước được hiện đại hóa với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tiến tới số hóa hệ thống tài liệu lưu trữ. Công tác tài chính - kế toán được thực hiện minh bạch, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm. Văn phòng đã thực hiện tốt công tácquản lý nhà đất, trụ sở làm việc; sửa chữa, chống xuống cấp các trụ sở do Văn phòng quản lý; đảm bảo kịp thời và tiết kiệm trong mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ làm việc, văn phòng phẩm, nhiên liệu xăng dầu, điện, nước; thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành trang thiết bị kỹ thuật phục vụ các hoạt động thường xuyên của Viện Hàn lâm. Các lĩnh vực công tác: y tế, lễ tân, quản lý xe, bảo vệ, quân sự, quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, tư vấn và dịch vụ khoa học được triển khai đồng bộ, chất lượng, hiệu quả.

Đặc biệt, Đảng bộ Văn phòng luôn quan tâm, chú trọng việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành của Viện Hàn lâm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 28/5/2019 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Viện Hàn lâm. Đây là nghị quyết chuyên đề nhằm thúc đẩy các phòng chuyên môn tập trung nghiên cứu, sử dụng, đảm bảo sự vận hành thông suốt hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Viện Hàn lâm, gửi và nhận văn bản điện tử kết hợp ứng dụng chữ ký số đáp ứng các yêu cầu về xây dựng Chính phủ điện tử. Đồng thời góp phầnnhằm chuẩn hóa các hoạt động chuyên môn theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Cho đến nay, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 được sử dụng một cách đồng bộ tại Văn phòng và đã được nâng cấp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Đồng chí Bùi Nhật Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2020

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ cũng được Đảng bộ Văn phòng đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhiều quần chúng ưu tú đã được cử tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác chuyên môn nghiệp vụ; giao cho đảng viên có kinh nghiệm công tác lâu năm theo dõi, bồi dưỡng cán bộ trẻ trưởng thành hơn về chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Văn phòng có 17 đồng chí tham gia các lớp học về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 03 đồng chí học lớp bồi dưỡng cán bộ cấp vụ; 02 đồng chí đang làm nghiên cứu sinh, 01 đồng chí bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, 13 đồng chí theo học cao học trong đó có 08 đồng chí bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, chuyển ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính 05 đồng chí.Đây  được coi là những thành công cụ thể, cho thấy trong 5 năm qua Văn phòng Viện Hàn lâm đã từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với vai trò là là cơ quan tham mưu, giúp việc lãnh đạo Viện Hàn lâm, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Văn phòng sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng. Mỗi đảng viên, quần chúng sẽ không ngừng phấn đấu tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quán triệt, chấp hành tốt mọi Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch - vững mạnh”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, PGS.TS. Bùi Nhật Quang đã nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao những nỗ lực và thành quả đạt được của Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm trong nhiệm kỳ vừa qua. Với sự phát triển cả về lượng và chất, Đảng bộ Văn phòng đã khẳng định được vị thế của mình trong số các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm, lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Viện Hàn lâm. Một trong những yêu cầu cấp thiết đối với Đảng bộ Văn phòng hiện nay là kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm luôn quan tâm và sẽ sớm lựa chọn nhân sự phù hợp phục vụ cho việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Văn phòng. Về phương hướng, nhiệm vụ, trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm yêu cầu Đảng bộ Văn phòng cần tiếp tục làm tốt công tác phát triển Đảng trên cơ sở đảm bảo sự tương xứng giữa số lượng và chất lượng đảng viên. Đồng thời, phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ công tác, để Văn phòng thực sự là đầu tàu gương mẫu, là đầu mối kết nối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm.

Toàn cảnh Đại hội

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Văn phòng đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Đỗ Hữu Phương được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, đồng chí Trần Nam Trung, đồng chí Lê Ngọc Điển, đồng chí Vũ Thị Chiên được bầu là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng. Đại hội cũng đã tiến hành bầu danh sách 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XIX.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Hữu Phương, Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng, khẳng định: Đảng bộ Văn phòng sẵn sàng với mọi nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới; tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Văn phòng là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Văn phòng, các Nghị quyết của Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin: Thu Phương

Ảnh: Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày: