Đại hội Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2017-2020 thuộc Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2017-2020 thuộc Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

24/09/2017

Từ ngày 20/9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017 tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã diễn ra Đại hội của các Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm). Tham dự và chỉ đạo Đại hội tại các chi bộ, có đồng chí Nguyễn Bùi Nam, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm, đồng chí Ngô Tiến Phát và đồng chí Đỗ Hữu Phương, Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong các chi bộ của Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm.

Đại hội Chi bộ 1 - Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017 - 2020  

Đại hội Chi bộ 1 diễn ra vào ngày 20/9/2017, Chi bộ 1 có 14 đảng viên, trong đó 01 đảng viên dự bị. Chi bộ 1 có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc chức năng của các Phòng: Tổng hợp Thông tin - Biên tập, Tổ chức Hành chính, Pháp chế, Lưu trữ, Tài chính - Kế toán. Chi bộ 1 đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác chính trị, tư tưởng trên cơ sở chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Chi bộ 1 đã thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, bám sát định hướng chính trị của Đảng, kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của các cấp ủy đảng và chính quyền tới cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017-2020 đã bầu ra Ban chi ủy gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng Tổng hợp - Thông tin - Biên tập được bầu làm Bí thư Chi bộ 1, đồng chí Vũ Thị Chiên, Phòng Tài chính - Kế toán chính làm Phó Bí thư Chi bộ 1 và đ/c Trần Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính là chi ủy viên.

Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2017-2020 đã diễn ra vào ngày 21/9/2017, Chi bộ 2 gồm 10 đảng viên, Chi bộ 2 đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác cơ sở vật chất, công tác kỹ thuật, và công tác tư vấn và dịch vụ khoa học. Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ 2 đã bám sát những chỉ đạo của Đảng bộ Văn phòng, phối hợp toàn diện với Lãnh đạo Văn phòng, thường xuyên chỉ đạo, động viên và nhắc nhở toàn thể đảng viên và các quần chúng thuộc Chi bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả và tuyệt đối tuân thủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Viện Hàn lâm và của Văn phòng. Đại hội  nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ 2 đã bầu ra Ban chi ủy gồm 3 đồng chí trong đó đồng chí Bùi Ngọc Quang, Phó Chánh Văn phòng làm Bí thư Chi bộ 2, đồng chí Trần Nam Trung làm Phó Bí thư Chi bộ 2 và đồng chí Nguyễn Phúc Long là chi ủy viên.

Ban chi ủy Chi bộ 2 - Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017 - 2020   Ban chi ủy Chi bộ 3 - Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội Chi bộ 3 đã được tiến hành ngày 22/9/2017, Chi bộ 3 có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc chức năng của các Phòng: Quản lý xe, Bảo vệ, Y tế, Lễ tân thuộc Văn phòng Viện Hàn lâm trong công tác phục vụ, tham mưu và giúp việc theo kế hoạch của Văn phòng và của Viện Hàn lâm giao. Chi bộ 3 có 14 đảng viên và 02 đảng viên dự bị; Chi bộ 3 luôn duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ đảng viên, lãnh đạo thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, xây dựng tinh thần đoàn kết thực sự lành mạnh, tạo nếp văn hóa trong giao tiếp ứng xử.  Đại hội  lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ  3 đã bầu ra Ban chi ủy gồm 3 đồng chí trong đó đồng chí Đỗ Hữu Phương, Phó Chánh Văn phòng làm Bí thư Chi bộ 3, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Trưởng Phòng Lễ tân làm Phó Bí thư Chi bộ 3 và đồng chí Nguyễn Văn Tiến làm chi ủy viên.

Toàn cảnh một buổi Đại hội Chi bộ Đảng bộ Văn phòng <br></br>   Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại một buổi Đại hội Chi bộ <br> Đảng bộ Văn phòng

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên trong các Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, phát huy truyền thống đoàn kết, sẵn sàng vượt khó, tích cực tự học, tự bồi dưỡng, với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ cơ sở Văn phòng, bằng trí tuệ và năng lực sáng tạo của mỗi đảng viên, Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2017-2020 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự phát triển của Đảng bộ cơ sở Văn phòng, của đơn vị Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nguyễn Thu Phương

Các tin đã đưa ngày: