Đại hội chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2015 – 2017
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2015 – 2017

04/06/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch đại hội chi bộ/đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Viện Hàn lâm; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 02/6/2015, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

Toàn cảnh Đại hội

Về dự Đại hội có đồng chí Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, cùng toàn thể 10 đảng viên của Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch và Thư ký trình bày các bản dự thảo: Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2012-2015; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2015-2017, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo các văn bản nêu trên. Đại hội khẳng định những thành tích Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra các hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong nhiệm kỳ tới, với mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua các Báo cáo do Đoàn Chủ tịch và Thư ký trình Đại hội.

  Đ/c Phạm Văn Đức tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm <br>cùng Chi ủy khóa mới

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và các đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Phạm Văn Đức đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ, ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi bộ trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên phù hợp với tình hình của Chi bộ, phát huy năng lực của cán bộ, đảng viên trong Ban. Đồng chí Phạm Văn Đức cũng đánh giá cao truyền thống đoàn kết của cán bộ, đảng viên trong Ban, chỉ đạo Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, làm cơ sở, điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng chí chỉ đạo Chi bộ phát huy sáng kiến để các buổi sinh hoạt chi bộ có được sự thu hút và hiệu quả hơn nữa, gắn chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các công việc liên quan, chỉ đạo Chi bộ và lãnh đạo Ban chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ,.. cho các cán bộ, đảng viên trong Ban để có thể đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của hoạt động đối ngoại của Viện Hàn lâm.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2015-2017. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thanh Hà được bầu là Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Xuân Sáng được bầu là Phó Bí thư và đồng chí Văn Thị Thanh Bình được bầu là Chi ủy viên.

Các đại biểu và đảng viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

 

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 02 đại biểu chính thức là các đồng chí Nguyễn Thanh Hà và Hoàng Xuân Sáng; 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí Văn Thị Thanh Bình.

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế, đồng chí Nguyễn Thanh Hà bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã quan tâm, chỉ đạo sát sao Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế trong thời gian qua, đồng thời hứa tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy và các ý kiến của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ phát biểu tại Đại hội, sẽ cùng Chi ủy và Chi bộ xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể hàng năm của Chi bộ để đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2015-2017 vào thực tiễn công tác, đảm bảo giữ vững tập thể Chi bộ Hợp tác quốc tế đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Ban hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Chi ủy Ban Hợp tác quốc tế

 

Các tin đã đưa ngày: