Đại hội Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2017-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2017-2020

11/10/2017

Thực hiện Hướng dẫn số 586-HD/ĐU ngày 8/8/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, ngày 09/10/2017, Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cùng sự góp mặt của 8 đảng viên Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế.

Đại hội được tiến hành với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung, nghiêm túc theo đúng qui định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Viện Hàn lâm. Đại hội đã thảo luận sôi nổi và thông qua Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2017-2020   <br>Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch - PGS.TS. Đặng Nguyên Anh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong công việc; tập trung thúc đẩy công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên viên chính và năng lực ngoại ngữ nhằm tạo ra môi trường rèn luyện, tích lũy kiến thức và trải nghiệm hiệu quả; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng… Bên cạnh đó, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh khẳng định vai trò chỉ đạo quan trọng của Chi bộ về công tác hợp tác quốc tế đối với việc giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong bối cảnh hiện nay; bày tỏ hi vọng Chi bộ sẽ đề xuất những kế hoạch, định hướng hoạt động nhằm hoàn thiện các mục tiêu về nghiệp vụ, phát triển cơ quan, xây dựng đội ngũ kế cận lớn mạnh trong nhiệm kỳ tới.  

Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, tiếp đó bầu đồng chí Nguyễn Thanh Hà giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Xuân Sáng giữ chức Phó Bí thư và đồng chí Văn Thị Thanh Bình là Chi ủy viên. Ban chấp hành Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế đã ra mắt Đại hội và khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, luôn đổi mới theo sát với tình hình thực tế để Chi bộ tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát triển ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: