Đại hội Chi bộ Ban Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2015-2017
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Ban Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2015-2017

27/05/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của BCH Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Viện Hàn lâm; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, ngày 26/5/2015, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi bộ Ban Kế hoạch - Tài chính Viện Hàn lâm đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

Đ/c Nguyễn Quang Thuấn chúc mừng Chi ủy khóa mới

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và là đảng viên của Chi bộ; đại diện Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm và đầy đủ 12 đảng viên của Chi bộ (trong đó có 11 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị). 

Đại hội Chi bộ Ban Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2015-2017 được tổ chức nhằm thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017; Hai là, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Ba là, bầu Chi ủy Chi bộ Ban Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2015-2017; Bốn là, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các bản dự thảo: Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2013-2015; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2015-2017, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho việc hoàn thiện dự thảo của các Báo cáo nêu trên, đồng thời khẳng định những thành tích Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra các hạn chế cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, với mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Ban Kế hoạch - Tài chính nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua các Báo cáo do Đoàn Chủ tịch trình Đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và các đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Viện phụ trách mảng công tác kế hoạch - tài chính đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ, ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi bộ trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên phù hợp với tình hình của Chi bộ, phát huy năng lực của cán bộ, đảng viên trong Ban, nhất là trong thời gian qua khi Ban Kế hoạch - Tài chính có sự thay đổi về người đứng đầu nhưng tập thể Ban vẫn đảm bảo duy trì sự ổn định, đoàn kết, có những bước phát triển đáng kể về chuyên môn và chất lượng tham mưu cho Lãnh đạo Viện Hàn lâm. Đồng chí Nguyễn Quang Thuấn cũng đã chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới, nhất là cần phải đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với những nhiệm vụ của Ban; việc xây dựng các nghị quyết và tổ chức những sinh hoạt chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ của Chi bộ phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, nhất là trong bối cảnh hiện nay Nhà nước đang có những thay đổi khá lớn về chính sách, cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học công nghệ, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác tham mưu, tư vấn của Ban Kế hoạch - Tài chính với Lãnh đạo Viện Hàn lâm trong quản lý tài chính. Đồng chí cũng nhấn mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong thời gian tới cần tập trung vào vấn đề đổi mới cơ chế quản lý tài chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại Viện Hàn lâm hướng tới chuyên nghiệp, hiện đại.

  Các đảng viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Ban Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2015-2017. Kết quả như sau:

Đồng chí Vũ Hùng Cường giữ chức Bí thư;

Đồng chí Nguyễn Thủy Lan giữ chức Phó Bí thư;

Đồng chí Tống Thị Hà Phương giữ chức Chi ủy viên.

Ngoài 02 đại biểu đương nhiên của Chi bộ là các đồng chí Nguyễn Quang Thuấn và Vũ Hùng Cường với tư cách là Đảng ủy viên, Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 02 đại biểu chính thức là các đồng chí Nguyễn Thủy Lan và Nguyễn Thị Hoài Lê; 01 đại biểu dự khuyết là đồng chí Tống Thị Hà Phương.

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vũ Hùng Cường bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã quan tâm, chỉ đạo sát sao Chi bộ Ban Kế hoạch – Tài chính thời gian qua, đồng thời hứa tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy và các ý kiến của các đồng chí đảng viên của Chi bộ phát biểu tại Đại hội, sẽ cùng Chi ủy và Chi bộ xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch cụ thể hàng năm của Chi bộ để đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2015-2017 vào thực tiễn công tác của Chi bộ và Ban, đảm bảo xây dựng Chi bộ Ban Kế hoạch – Tài chính là tập thể đoàn kết, vững mạnh, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Ban Kế hoạch – Tài chính hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

Chi ủy Ban Kế hoạch - Tài chính

Các tin đã đưa ngày: