Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2015-2017
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2015-2017

28/05/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của BCH Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Viện Hàn lâm; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, ngày 26/5/2015, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi bộ Ban Quản lý khoa học Viện Hàn lâm đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm và là đảng viên của Chi bộ; đồng chí Lê Thị Hải Nam, Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể Viện Hàn lâm, đồng chí Vũ Hùng Cường, đảng ủy viên phụ trách Chi bộ Ban Quản lý khoa học và 7 đảng viên của Chi bộ Ban Quản lý khoa học. 

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2015-2017 được tổ chức nhằm thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017; Hai là, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Ba là, bầu Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2015-2017; Bốn là, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Toàn cảnh Đại hội

Đoàn Chủ tịch trình bày các bản dự thảo: Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2013-2015; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học  nhiệm kỳ 2015-2017.  

Điểm nhấn của các báo cáo tại Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học lần này là đã khẳng định thành tựu nổi bật của Viện Hàn lâm trong nhiệm kỳ qua là sự đổi mới thực sự ở cách thức, kết quả và tầm ảnh hưởng của nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm, thể hiện ở chỗ có sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản và triển khai và kết quả là sự đóng góp một cách hiệu quả ở các cấp. Chính vì thế, vị thế của Viện Hàn lâm đã được nâng cao, xã hội đã biết nhiều và đánh giá cao những đóng góp của Viện Hàn lâm. Có được điều này, nguyên nhân thành công có ở sự nỗ lực của toàn Viện Hàn lâm, ở đổi mới cách làm và quan trọng nhất là ở tầm chiến lược và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Viện Hàn lâm. Bên cạnh đó, vai trò chỉ đạo toàn diện của Chi bộ đối với mọi mặt hoạt động của Ban Quản lý khoa học trong việc tham mưu, tư vấn, tổ chức, triển khai, giám sát các hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm có những đóng góp đáng ghi nhận.

 

Đ/c Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ khóa mới

Với tư cách là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Ban Quản lý khoa học, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp cho các bản báo cáo nói trên, trong đó, nhấn mạnh các thành tích của Chi bộ Ban Quản lý khoa học trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban là đã đổi mới cách thức hoạt động, chuyển từ quản lý sang tham mưu, tư vấn Lãnh đạo Viện về việc tổ chức các hoạt động khoa học; đồng thời, đồng chí cũng phát biểu về những vấn đề đang đặt ra trong nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm như vấn đề chất lượng, vấn đề phối hợp giữa các viện chuyên ngành, vấn đề triển khai đồng bộ các chương trình, vấn đề đào tạo chuyên gia…mà Chi bộ Ban Quản lý khoa học cần phát huy hơn nữa vai trò của mình để chỉ đạo Ban thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tư vấn Lãnh đạo Viện trong việc giải quyết các vấn đề trên. 

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho việc hoàn thiện dự thảo của các Báo cáo nêu trên, khẳng định những thành tích Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra các hạn chế cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, rút ra các bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng và các chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2015-2017 nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.   

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua các Báo cáo do Đoàn Chủ tịch trình Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Đảng ủy Viện Hàn lâm đã ghi nhận sự nghiêm túc của Chi bộ Ban Quản lý khoa học trong việc góp ý cho xây dựng cho Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII và Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời ghi nhận những thành tích nổi bật của Chi bộ trong nhiệm kỳ công tác 2013-2015, một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Các đồng chí đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu của việc đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban thông qua các nghị quyết và sinh hoạt chuyên đề, đặc biệt các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn của Ban Quản lý khoa học, trong đó, giải pháp về công tác cán bộ, về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý là những giải pháp phải chú trọng hàng đầu.

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2015-2017, kết quả như sau: đồng chí Trần Thị An giữ chức Bí thư, đồng chí Đặng Ngọc Đức giữ chức Phó Bí thư. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với kết quả là: ngoài đại biểu đương nhiên được tham dự đại hội là đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, đồng chí Trần Thị An được bầu là đại biểu chính thức, đồng chí Đặng Ngọc Đức được bầu là đại biểu dự khuyết dự đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Thị An bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã quan tâm, chỉ đạo sát sao Chi bộ Ban Quản lý khoa học thời gian qua, đồng thời hứa tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Đảng bộ Viện Hàn lâm, các ý kiến của các đồng chí đảng viên của Chi bộ để cùng Chi bộ xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch cụ thể hàng năm của Chi bộ để thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2015-2017, quyết tâm phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, phát huy các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cố gắng đạt thành tích cao nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chi bộ Ban Quản lý khoa học

 

Các tin đã đưa ngày: