Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2017-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2017-2020

11/10/2017

Thực hiện Hướng dẫn số 586-HD/ĐU ngày 08/8/2017 của Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, ngày 26 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi bộ Ban Quản lý khoa học đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Nhật Quang - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm - đồng thời là đảng viên thuộc Chi bộ Ban Quản lý khoa học; đồng chí Nguyễn Đức Minh, Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Chánh văn phòng Đảng Đoàn Viện Hàn lâm.

Đại hội được tiến hành nghiêm túc, theo đúng quy định của Đảng. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020, thống nhất thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể…

PGS.TS. Bùi Nhật Quang chụp ảnh lưu niệm với Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 và các đảng viên Chi bộ Ban Quản lý khoa học   <br>Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Trần Thị An tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Tuấn Hưng được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới đã ra mắt Đại hội và khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, quyết tâm đổi mới công tác để nâng cao sức chiến đấu của Đảng, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Ban Quản lý khoa học để thực hiện tốt công tác tư vấn và quản lý khoa học trong bối cảnh mới.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: