Đại hội Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2015-2017
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2015-2017

29/05/2015

Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2015 tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đồng chí Nguyễn An Hà, Đảng ủy viên phụ trách chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Các đại biểu và đảng viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch thông qua Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015 và Phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2015 - 2017; Đại hội được nghe nhiều ý kiến thảo luận đóng góp vào dự thảo Báo cáo. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng, dự thảo Báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, phản ánh đầy đủ và toàn diện các phương diện hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng trong nhiệm kỳ qua, các đánh giá đều đảm bảo tính khách quan. Các ý kiến thảo luận chủ yếu tập trung vào một số nhiệm vụ như: Công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần đổi mới; Kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp; Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng…

Sau phần thảo luận, Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII; Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH  Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các ý kiến đóng góp đều cho rằng, dự thảo Văn kiện lần này đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có nhiều điểm mới. Các vấn đề lớn của Dự thảo Báo cáo chính trị đã tập trung đánh giá thành quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2010-2015), những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới.

  Đ/c Nguyễn An Hà, thay mặt Đảng ủy tặng hoa chúc mừng đ/c bí thư chi bộ khóa mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng; Ghi nhận những thành công, những kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua; Trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để tham mưu cho Chủ tịch Viện trong việc quản lý và lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm trong tình hình mới; Tiếp tục quan tâm đến công tác kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng, tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp; Tăng cường phối hợp thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Đồng chí Phùng Ngọc Tấn thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Minh Tuấn để hoàn thiện Báo cáo của Đại hội, xây dựng chiến lược, kế hoạch công tác trọng tâm và đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đồng chí Phùng Ngọc Tấn tiếp tục giữ chức Bí thư; Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 01 đồng chí.

Đại hội Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng khóa I, nhiệm kỳ 2015-2017 đã thành công tốt đẹp, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp, quyết tâm hiện thực chủ trương, đường lối, nội dung nghị quyết thành kế hoạch, hành động nhiệm vụ chính trị cụ thể của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017./.

 

                                                                               Đoàn Thị Mai Hoa

 

Các tin đã đưa ngày: