Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức – Cán bộ
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức – Cán bộ

15/05/2015

Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 12 tháng 5 năm 2015 tại Trụ sở số 1A Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi bộ Ban Tổ chức – Cán bộ đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đồng chí Nguyễn Hữu Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm <br>Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm  phát biểu tại Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Hữu Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); Nguyễn Thị Mỹ Ngọc – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm.

Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức – Cán bộ được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Đảng ủy cấp trên. Đại hội đã được nghe và tiến hành thảo luận Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2015 và Phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 - 2017; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020… một cách thiết thực, trách nhiệm cao, dựa trên cơ sở khoa học nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Báo cáo nói trên, khẳng định những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng thẳng thắn, nhấn mạnh và chỉ ra các hạn chế, yếu kém, khuyết điểm tồn tại cần khắc phục, cần thay đổi của Chi ủy, Chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó cần tập trung mọi nguồn lực, phát huy tính gương mẫu, năng động, đổi mới, sáng tạo, tính đoàn kết, nhất trí hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Nguyễn Hữu Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi bộ Ban Tổ chức – Cán bộ; ghi nhận những thành công, những kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua; phát huy năng lực tham mưu, lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ; quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên toàn diện các mảng công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức – Cán bộ. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi ủy, Chi bộ cần chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm nhiều hơn nữa trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thiết yếu như: xác định vị trí việc làm, nhiệm vụ tinh giản biên chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… phù hợp quy hoạch chiến lược phát triển, theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Toàn cảnh Đại hội   Ban Chi ủy Ban Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 <br>chụp ảnh lưu niệm với đ/c Nguyễn Hữu Minh

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Minh Tuấn - Bí thư Chi bộ đã bày tỏ lời cảm ơn tới sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Phó Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm; sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên, liên tục của Lãnh đạo Viện Hàn lâm đối với Chi ủy, Chi bộ và Ban Tổ chức – Cán bộ trong suốt thời gian qua. Đại hội và Chi bộ Ban Tổ chức – Cán bộ lĩnh hội, tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Minh để hoàn thiện các Báo cáo của Đại hội, xây dựng chiến lược, kế hoạch công tác trọng tâm và đề ra những giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực quyết tâm hoàn thành chất lượng các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chi ủy Ban Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm có 03 đồng chí; đồng chí Trần Minh Tuấn được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2017 đúng chỉ tiêu được phân bổ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung, chỉ tiêu cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, và các nội dung khác được bàn bạc, trao đổi, thảo luận và thống nhất trong Đaị hội.

Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội và khẳng định sự tiếp thu toàn bộ ý kiến được thông qua để chuyển tải, phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp, quyết tâm hiện thực hóa chủ trương, đường lối, nội dung nghị quyết thành kế hoạch hành động nhiệm vụ chính trị cụ thể của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017./.

                                                                                            Đỗ Tuấn Thành

Các tin đã đưa ngày: