Đại hội chi bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội chi bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020

08/06/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ Viện Hàn lâm, ngày 01 tháng 6 năm 2015, Chi bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Bảo tàng DTHVN) đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kì 2015-2020 với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đây là dịp để toàn thể đảng viên Chi bộ Bảo tàng DTHVN đánh giá lại những thành tích đã đạt được cũng như những việc chưa làm được trong nhiệm kì 2010-2015 và đề ra phương hướng cho nhiệm kì mới.

Đ/c Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đến dự Đại hội có đồng chí Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Đăng Điệp, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Viện trưởng Viện Văn học, toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Bảo tàng DTHVN cùng đại diện Chi đoàn cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bảo tàng DTHVN và các quần chúng ưu tú là đối tượng Đảng.

Tại Đại hội, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 của Chi bộ Bảo tàng DTHVN đã kiểm điểm, đánh giá một cách toàn diện những ưu, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời chỉ ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của Cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra. Các ý kiến đóng góp vào Báo cáo tổng kết của Chi bộ Bảo tàng DTHVN đã đề cập đến các khía cạnh quan trọng trong hoạt động của Bảo tàng DTHVN, thể hiện mong muốn Chi bộ trong thời gian tới tiếp tục lãnh đạo sáng suốt quá trình tiếp tục công tác nghiên cứu, trưng bày về văn hóa các dân tộc ở Đông Nam Á; đề xuất và triển khai dự án sưu tầm hiện vật và chỉnh sửa trưng bày về các dân tộc Việt Nam; đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, nhân viên, đặc biệt là các cán bộ, nhân viên trẻ trong cơ quan.

  Không khí làm việc nghiêm túc, dân chủ trong Đại hội

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ gắn với thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, BCH Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bản kiểm điểm của cấp ủy đã được trình bày trên tinh thần thẳng thắn, phản ánh đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trên các mặt: chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của Chi bộ. Đại hội cũng nghe và thảo luận Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Phạm Văn Đức đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội và những kết quả Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 trên tất cả mọi mặt, đặc biệt là công tác chính trị. Chi bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã rất sáng tạo và năng động trong việc chỉ đạo tổ chức các sự kiện có ấn tượng, đưa Bảo tàng trở thành một trong bốn bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á năm 2014 theo bình chọn của TripAdvisor. Đồng chí cũng chỉ ra nguyên nhân thành công của Bảo tàng DTHVN trong thời gian qua, cụ thể:

Một là, đoàn kết nội bộ cơ quan là yếu tố quan trọng nhất. Muốn giữ gìn đoàn kết phải công khai hóa và dân chủ hóa mọi hoạt động, thảo luận rộng rãi trong cơ quan, làm cơ sở cho việc ra quyết định của lãnh đạo cơ quan;

Hai là, giải quyết hài hòa các lợi ích trong cơ quan về mọi mặt chính trị, đào tạo, đời sống…;

Ba là, công tác đào tạo ở Bảo tàng DTHVN rất ấn tượng, thể hiện sự quan tâm của Chi ủy và lãnh đạo cơ quan, làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng làm việc của cán bộ, nhân viên Bảo tàng DTHVN;

Bốn là, công tác phát triển Đảng được Chi bộ Bảo tàng DTHVN thực hiện tốt, khuyến khích cán bộ, nhân viên trong cơ quan phấn đấu trở thành những thành phần ưu tú.

Đ/c Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm, tặng hoa cho Chi ủy Bảo tàng DTHVN<br>nhiệm kỳ 2015-2020

Đối với công tác trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Văn Đức nhấn mạnh: Chi bộ Bảo tàng DTHVN cần phát huy truyền thống, tiếp tục làm tốt hơn nữa những việc đã làm được, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần dân chủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong nhiệm kỳ mới có sự chuyển giao lãnh đạo, Chi bộ cần quan tâm đến công tác tạo nguồn tại chỗ để chính cán bộ của Bảo tàng DTHVN trở thành lãnh đạo đơn vị. Chi bộ cũng cần chú trọng xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Võ Quang Trọng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Dương, Phó Giám đốc Bảo tàng, được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, các đồng chí Võ Thị Mai Phương, Đỗ Thu Hiền và Lê Phương Thảo là Chi ủy viên nhiệm kì 2015-2020.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII gồm 05 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Với tinh thần dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết của Chi bộ, của cơ quan, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới.

 

Chi ủy Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

 

Các tin đã đưa ngày: