Đại hội Chi bộ Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020

20/05/2015

Thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 15 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Nga, đại diện Văn phòng Đảng ủy; cùng các đại biểu đại diện cho Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và toàn thể đảng viên của Chi bộ Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm chụp ảnh lưu niệm với chi ủy khóa mới

Các báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã được trình bày với các nội dung: kiểm điểm các công tác đã thực hiện tại nhiệm kỳ 2010 – 2015 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã sôi nổi thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà đã được bầu là Bí thư chi bộ và đồng chí Kiều Quỳnh Anh được bầu là Phó Bí thư chi bộ. Đại hội cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam là đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

 

Đại diện lãnh đạo Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tặng hoa chúc mừng chi ủy khóa mới

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Đồng chí đề nghị và mong muốn trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa cấp ủy với chính quyền và đoàn thể.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 thay mặt cho cấp ủy khóa mới đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đặc biệt là sự quan tâm của các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy đối với Tạp chí. Chi ủy tiếp thu các ý kiến của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các ý kiến góp ý của đảng viên trong chi bộ. Chi bộ Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục tổ chức, lãnh đạo để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tạp chí; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng Tạp chí là tập thể đoàn kết; xuất bản tạp chí đảm bảo về thời gian và chất lượng không ngừng được nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tiếp theo, Lãnh đạo Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam cùng Công đoàn và Chi đoàn thanh niên của Tạp chí đã tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã diễn ra theo đúng quy trình, quy định và thành công tốt đẹp./.

Kiều Quỳnh Anh

Các tin đã đưa ngày: