Đại hội chi bộ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2015-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội chi bộ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2015-2020

09/06/2015

Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, sáng ngày 8 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng CNTT đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Nguyễn Hữu Minh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm <br> tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa mới

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Vũ Hùng Cường, Đảng ủy viên phụ trách chi bộ Trung tâm Ứng dụng CNTT, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm; đại diện Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Chi đoàn Trung tâm Ứng dụng CNTT và toàn thể đảng viên của Chi bộ Trung tâm Ứng dụng CNTT.

 Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng CNTT nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức nhằm thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: thứ nhất, đi sâu kiểm điểm, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; thứ hai, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; thứ ba, bầu Ban Chi ủy Chi bộ Trung tâm Ứng dụng CNTT nhiệm kỳ 2015-2020; thứ tư, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Với tinh thần trách nhiệm, khoa học và thẳng thắn, các đảng viên trong Chi bộ đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Báo cáo nói trên. Trong đó nhấn mạnh đến sự quan tâm của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đến hoạt động của Trung tâm Ứng dụng CNTT; phát huy sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, tính đoàn kết, nhất trí trong Chi bộ và toàn thể cán bộ, viên chức trong Trung tâm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác, nhiều thách thức mà Chi bộ và Trung tâm Ứng dụng CNTT đang phải đối mặt như sự thiếu hụt về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tại đơn vị; vai trò, vị trí của Trung tâm Ứng dụng CNTT không chỉ đối với việc nâng cao ứng dụng CNTT trong toàn Viện Hàn lâm mà còn trong mở rộng hợp tác nghiên cứu, triển khai và đào tạo với các đơn vị khác, cũng được thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng.

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua các Báo cáo do Đoàn Chủ tịch trình Đại hội.

  Đồng chí Nguyễn Hữu Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Nguyễn Hữu Minh đã phát biểu ý kiến, ghi nhận những thành công và kết quả quan trọng mà Chi bộ Trung tâm Ứng dụng CNTT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong công tác phát triển Đảng. Tuy mới thành lập, lại có nhiều biến động về nhân sự nhưng Chi bộ đã phát huy được tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao để vượt qua những khó khăn, giữ vững sự ổn định trong Chi bộ và Trung tâm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng chí mong muốn, Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc làm việc giữa Chi bộ, Chi ủy và ban lãnh đạo Trung tâm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Viện Hàn lâm đã giao cho Trung tâm. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng cần đưa ra các phương hướng cụ thể hơn trong lãnh đạo toàn diện các tổ chức quần chúng, nhằm vừa giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị, vừa động viên được cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, đóng góp vào thành tích chung của toàn Trung tâm.

Các đại biểu và đảng viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 02 đồng chí: đồng chí Phùng Diệu Anh được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. 

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII gồm 01 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Phùng Diệu Anh thay mặt toàn thể Đại hội đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và cá nhân các đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Vũ Hùng Cường đã quan tâm, chỉ đạo sát sao Chi bộ Trung tâm Ứng dụng CNTT trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ Trung tâm sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo đó để thực hiện chương trình hành động của Chi bộ, nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Chi ủy Chi bộ Trung tâm Ứng dụng CNTT nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội và khẳng định tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu dự Đại hội; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, vượt qua thách thức, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quán triệt chủ trương, đường lối, nội dung nghị quyết và chuyển thành kế hoạch hành động cụ thể.

 Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng CNTT được tổ chức theo đúng quy trình đã được Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hướng dẫn và đã thành công tốt đẹp.

 

Chi ủy Trung tâm Ứng dụng CNTT

Các tin đã đưa ngày: