Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể nhiệm kỳ 2015-2017
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể nhiệm kỳ 2015-2017

03/06/2015

Thực hiện Kế hoạch đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 01/06/2015, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

Đ/c Nguyễn Hữu Minh, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà, Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đại hội được tiến hành nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của Đảng đề ra. Sau khi bầu Đoàn Chủ tịch và bầu Thư ký Đại hội, thực hiện nghi lễ chào cờ, đồng chí Lê Thị Hải Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội. Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010–2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015–2017 của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể.

Đại hội tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất một số nội dung cơ bản sau đây:

  Đ/c Nguyễn Hữu Minh ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy viên phụ trách, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà  chúc mừng<br> cấp ủy khóa mới

Đại hội đã tổng kết các thành tựu đạt được trong hoạt động của chi bộ về công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà cụ thể là đã chỉ đạo thành công công tác tham mưu giúp việc của các văn phòng trong bộ máy Văn phòng Đảng - Đoàn thể; công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo quy định của đảng và kế hoạch đề ra của Chi bộ. Báo cáo cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế nhất định và những bài học kinh nghiệm, đặc biệt qua thảo luận Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu mà Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2017. Đại hội khẳng định trong nhiệm kỳ 2013–2015, nhân sự bí thư chi bộ có sự thay đổi, tổ chức bộ máy Bộ phận chuyên trách (Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn Thanh niên và Thanh tra) được kiện toàn sắp xếp lại thành Văn phòng Đảng - Đoàn thể (Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn Thanh niên) theo quy định của Ban Bí thư và Đảng ủy cấp trên nhưng hoạt động của các văn phòng vẫn giữ được ổn định và phát triển theo chiều sâu, trong đó có vai trò đóng góp rất quan trọng của chi ủy chi bộ.

Trước đó, tại phiên trù bị Đại hội đã thảo luận góp ý cho Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Báo cáo chính của Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2015-2017. Tại phiên chính thức, Đại hội tiếp tục thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho các văn kiện XII của Đảng và Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII.

Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thay mặt cho Đảng ủy Viện Hàn lâm đã ghi nhận và đánh giá cao thành quả công tác của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể trên các phương diện lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2013-2015. Trong đó, đặc biệt là việc lãnh đạo thực hiện công tác tham mưu và giúp việc của các văn phòng đã ngày càng đi vào nề nếp, chuyên nghiệp và hiệu quả. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục cùng với tập thể Văn phòng Đảng-Đoàn thể lãnh đạo chỉ đạo thực hiện ngày một tốt hơn các nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trên từng lĩnh vực hoạt động được giao để đạt hiệu quả cao hơn.  

Đại biểu Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXHVN chụp ảnh lưu niệm với<br> đảng viên Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể

Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể nhiệm kỳ 2015-2017 một cách nghiêm túc và dân chủ. Kết quả bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư tại Đại hội đã thể hiện sự tín nhiệm cao, cụ thể là:

1. Đồng chí Lê Thị Hải Nam, Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ

Sau phần bầu cử Bí thư và Phó Bí thư chi bộ, Đại hội đã bầu được 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua những nội dung cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể nhiệm kỳ mới và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.  

Đại hội Chi bộ diễn ra trong bối cảnh Viện Hàn lâm và Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ và đã thành công tốt đẹp. Toàn thể Chi bộ quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, lãnh đạo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, công tác  xây dựng phát triển Đảng và chỉ đạo tổ chức đoàn thể quần chúng, cán bộ và đảng viên phát huy vai trò tính tiền phong, gương mẫu cùng với Tập thể Văn phòng Đảng-Đoàn thể có những đóng góp quan trọng cho Viện Hàn lâm nói chung và  Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ mới.

VPĐU

Các tin đã đưa ngày: