Đại hội Chi bộ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2015 – 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2015 – 2020

24/04/2015

Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của BCH Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2015 tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm và Chi bộ Viện Dân tộc học long trọng phối hợp tổ chức Đại hội điểm Đại hội Chi bộ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, <br>Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam <br> phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Võ Khánh Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Phạm Văn Đức - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Phạm Anh Thiện - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Hà Thị Trang - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện 43 Chi bộ/Đảng bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm, đại diện Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện Dân tộc học.

Khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Bí thư Chi bộ Viện Dân tộc học đã nhấn mạnh, Đại hội Chi bộ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức nhằm thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; Hai là, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ba là, bầu chi ủy Chi bộ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bốn là, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày các bản dự thảo: Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII;  Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH  Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2015 – 2020;… Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho việc hoàn thiện những bản dự thảo của các Báo cáo nêu trên, đồng thời khẳng định những thành tích Chi bộ đã đạt được trong những năm qua, chỉ ra các hạn chế, yếu kém, khuyết điểm cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, nhất là tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua các Báo cáo Đoàn Chủ tịch trình Đại hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và các vị đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Các ý kiến phát biểu của đồng chí Lãnh đao cao nhất của Đảng bộ Viện Hàn lâm đã tập trung đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi bộ Viện Dân tộc học để Đại hội được thành công tốt đẹp, đây là những là kinh nghiệm quí để các Chi bộ/Đảng bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm tham khảo tổ chức tốt hơn Đại hội Chi bộ/Đảng bộ trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận những thành công của Chi bộ Viện Dân tộc học trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong  thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của các cấp ủy đảng cấp trên phù hợp với tình hình của Chi bộ; phát huy năng lực của tổ chức và cán bộ, đảng viên trong cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan hoàn thành những đề tài khoa học, nhiều đóng góp quan trọng về các vấn đề dân tộc và tộc người ở nước ta đang nổi lên hiện nay đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Viện Hàn lâm ghi nhận; đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ kế cận về chuyên môn và quản lý;…

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới, nhất là trong hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan cần phải được đẩy mạnh hơn nữa, tập trung vào xây dựng các nghị quyết và tổ chức những sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ gắn với các nhiệm vụ trọng tâm như cung cấp luận cứ khoa học và tư vấn có chất lượng hơn cho công tác xây dựng, thực hiện thành công các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về dân tộc, quản lý nhà nước về các vấn đề dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị ở vùng biên giới, vùng đa dân tộc, vùng đa tôn giáo và các vùng có vị trí chiến lược của nước ta.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Bí thư Chi bộ Viện Dân tộc học đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã dành thời gian, tâm huyết đến tham dự và phát biểu những ý kiến chỉ đạo quí báu để Đại hội Chi bộ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2015 – 2020 được thành công tốt đẹp. Đại hội và Chi bộ Viện Dân tộc học xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân thắng để hoàn thiện các Báo cáo của Đại hội, xác định các chiến lược, kế hoạch công tác trọng tâm và đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ cán bộ.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng hoa chúc mừng Chi bộ Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Viện Dân tộc học nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí là Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Thu Hiếu, Bùi Thị Bích Lan và Phạm Quang Linh, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Minh giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình giữ chức vụ Phó Bí thư. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đại biểu chính thức là các đồng chí Nguyễn Văn Minh, Vương Xuân Tình, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Hồng Hạnh, Trần Thu Hiếu và 1 đại biểu dự khuyết là đồng chí Phạm Quang Linh.

Trong phần bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Minh đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, các đồng chí đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các vị đại biểu tham dự Đại hội, đồng thời xin hứa Chi bộ Viện Dân tộc học sẽ cố gắng hết sức mình để đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội của các vị đại biểu cấp ủy cấp trên vào thực tiễn công tác của Chi bộ và cơ quan.

Chi ủy Chi bộ Viện Dân tộc học

 

Các tin đã đưa ngày: