Đại hội Chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2015-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2015-2020

29/05/2015

Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 26 tháng 5 năm 2015, Chi bộ Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Nguyễn Hữu Minh, ủy viên Thường vụ Đảng ủy, phát biểu<br>chỉ đạo tại Đại hội

Đến dự Đại hội có PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Viện Hàn lâm, Đảng ủy viên phụ trách; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga, đại diện Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Viện Hàn lâm; cùng các đại biểu đại diện cho Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Viện Địa lí nhân văn  và 14 đảng viên của Chi bộ Viện Địa lí nhân văn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe và tiến hành thảo luận Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020

Với tinh thần trách nhiệm cao nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Báo cáo nói trên, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến một cách sôi nổi, thiết thực. Các ý kiến đóng góp đều đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho Chi bộ, Chi ủy trong nhiệm kỳ tới, trong đó cần tập trung mọi nguồn lực, phát huy tính năng động, sáng tạo, tính đoàn kết, nhất trí hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác, các ý kiến của các đảng viên trong Chi bộ cũng chỉ ra hết sức thẳng thắn chỉ ra các hạn chế còn tồn tại, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn mà Viện đang phải đối mặt.

100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua các Báo cáo do Đoàn Chủ tịch trình Đại hội.

  Chi ủy khóa mới ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu cử Chi ủy Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí: đồng chí Trần Ngọc Ngoạn được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Song Tùng được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và các đồng chí Vũ Thị Thu Hà, Trần Thị Tuyết, Đinh Trọng Thu là Chi ủy viên. 

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII gồm 03 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Nguyễn Hữu Minh đã phát biểu ý kiến, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Viện Địa lí nhân văn; ghi nhận những thành công và kết quả quan trọng mà Chi bộ Viện Địa lí nhân văn đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao để vượt qua những khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo nên sự ổn định trong cơ quan nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn và đề nghị rằng, trong thời gian tới, Chi bộ Viện Địa lí nhân văn cần tiếp tục làm tốt các nội dung sau:

Một là, Chi ủy, Chi bộ cần hết sức chú trọng tới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu của Viện trong giai đoạn tới; quan tâm đến công tác đào tạo thông qua thực tế công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Hai là, Chi ủy, Chi bộ cần quan tâm hơn nữa việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt cần tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề. Chi ủy cần chủ động đưa ra các vấn đề đang đặt ra tại Viện thành các chuyên đề, qua đó các đảng viên sẽ cùng thảo luận và đề xuất phương hướng thực hiện.

Đ/c Đào Hoàng Tuấn, thay mặt lãnh đạo Viện tặng hoa chúc mừng<br> chi ủy khóa mới

Ba là, Chi ủy, Chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với chính quyền và đoàn thể xây dựng các Nghị quyết chuyên đề tập trung vào những vấn đề về công tác chính trị tư tưởng, đào tạo nguồn nhân lực… Trên cơ sở Nghị quyết của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể trong Viện Địa lí nhân văn cần cụ thể hóa và triển khai thành các kế hoạch để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trong toàn Viện.

Đồng chí Trần Ngọc Ngoạn, thay mặt toàn thể Đại hội đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và cá nhân đồng chí Nguyễn Hữu Minh đã quan tâm, chỉ đạo sát sao Chi bộ Viện Địa lí nhân văn thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ Viện Địa lí nhân văn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo đó và sau Đại hội sẽ triển khai sự chỉ đạo của đồng chí vào chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của Chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2015-2020. Chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với chính quyền và đoàn thể nhằm xây dựng Viện Địa lí nhân văn ngày càng phát triển.

Đại hội Chi bộ Viện Địa lí nhân văn được tổ chức theo đúng quy trình hướng dẫn của Đảng ủy Viện Hàn lâm và đã thành công tốt đẹp. Chi ủy Chi bộ Viện Địa lí nhân văn nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội và khẳng định tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu dự Đại hội; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quán triệt chủ trương, đường lối, nội dung nghị quyết và chuyển thành kế hoạch hành động cụ thể.

Chi ủy Viện Địa lí nhân văn

 

Các tin đã đưa ngày: