Đại hội Chi bộ Viện Khảo cổ học nhiệm kỳ 2015 – 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Khảo cổ học nhiệm kỳ 2015 – 2020

26/05/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, sáng ngày 21 tháng 5 năm 2015, tại Viện Khảo cổ học, Chi bộ Viện Khảo cổ học đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh Đại hội

Tới dự Đại hội có các Đại biểu: Đồng chí Nguyễn Quang Thuấn - Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ - Chánh văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm; đồng chí Đinh Quang Hải - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; đại diện Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện Khảo cổ học; cùng các đảng viên của Chi bộ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bùi Văn Liêm trình bày báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Báo cáo kiểm điểm cấp ủy. Nội dung bản Báo cáo tổng kết những thành tựu Chi bộ đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát xây dựng hệ thống chính trị,… Một số thành tựu nổi bật:

Về công tác xây dựng tổ chức và phát triển Đảng: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã kết nạp 9 đảng viên mới (tổng số đảng viên chi bộ hiện tại là 16 đồng chí). Công tác giáo dục tư tưởng, rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và công tác phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng luôn được chú trọng.

Xây dựng tổ chức Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ luôn được quan tâm. Kết quả là mọi cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều phấn khởi an tâm công tác.

Về tổ chức và xây dựng cơ cấu các phòng: Thành lập Phòng Nghiên cứu Khảo cổ học dưới nước trực thuộc Viện Khảo cổ học và Xây dựng xong đề án Phát triển Khảo cổ học dưới nước trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về chỉ đạo công tác chuyên môn: Nhiều công trình nghiên cứu của cán bộ Viện được đánh giá cao cả về giá trị khoa học và tính thực tiễn, góp phần nâng cao uy tín của Viện Khảo cổ học nói riêng cũng như Viện Hàn lâm nói chung, tiêu biểu như: Tham gia Xây dựng thành công 03 hồ sơ đề xuất UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới: 1/ Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long (2010); 2/ Di sản thế giới Thành Nhà Hồ (2011); 3/ Di sản thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An (2014). Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Viện Hàn lâm, tập thể Viện cũng đã hoàn thành tốt các đề tài, nhiệm vụ cấp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ giao.

Từ những thành tích đã đạt được, Chi bộ Viện Khảo cổ học nhiều năm liền được Đảng ủy Viện Hàn lâm xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong sách, vững mạnh.

Báo cáo cũng đã thẳng thắn nêu ra những mặt hạn chế, cũng như nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm cần rút ra nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Một số nguyên nhân như: Cơ chế, chính sách chưa thu hút và tạo động lực cho cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực khảo cổ học; Đời sống của cán bộ, nhất là cán bộ trẻ trong Viện còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, phần lớn phải thuê nhà nên phần nào ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

Về phần phương hướng, trên cơ sở bài học kinh nghiệm và nguyên nhân của những mặt hạn chế, Báo cáo đã đề ra những giải pháp cụ thể khắc phục nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và các nhiệm vụ chính trị do Đảng uỷ cấp trên giao phó.

Đại hội đã thông qua dự thảo bảo cáo tổng hợp góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Đ/c Nguyễn Quang Thuấn chúc mừng Chi ủy khóa mới

Thay mặt thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Viện Hàn lâm, đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã phát biểu chúc mừng những thành tựu mà Chi bộ cũng như tập thể cán bộ Viện Khảo cổ học đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cho rằng, những thành tựu của Viện trong những năm qua chính là minh chứng khẳng định tầm cỡ mang tính quốc gia của một Viện nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh vực khảo cổ học của cả nước. Đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả về công tác lãnh đạo, công tác định hướng tư tưởng của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Về cơ bản, đồng chí nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Viện Khảo cổ học nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nêu trong Báo cáo. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế và những vẫn đề cần đổi mới, hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới: 1/ Xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng chương trình hành động cho 5 năm tới (2015 - 2020), cũng như kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng năm; 2/ Chi bộ cần tập trung, sát sao hơn nữa và có kế hoạch cụ thể trong phát triển Đảng; 3/ Củng cố, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ hùng hậu làm công tác khảo cổ học; 4/ Chi ủy cần xây dựng chương trình trên mọi phương diện thông qua sự phối hợp với lãnh đạo Viện Khảo cổ học để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Bùi Văn Liêm - Bí thư Chi bộ đã phát biểu cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sâu sát và quý báu của đồng chí Nguyễn Quang Thuấn cũng như những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Đại hội. Chi bộ Viện Khảo cổ học xin tiếp thu toàn bộ ý kiến để hoàn thiện các Báo cáo của Đại hội và triển khai các nhiệm vụ ngay sau Đại hội.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Viện Khảo cổ học nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 3 đồng chí là Lê Hải Đăng, Nguyễn Thị Mai Hương và Bùi Văn Liêm, trong đó đồng chí Bùi Văn Liêm được bầu là Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương được bầu là Phó Bí thư. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 3 đại biểu chính thức là đồng chí Nguyễn Giang Hải, Nguyễn Thị Mai Hương, Bùi Văn Liêm và 1 đại biểu dự khuyết là đồng chí Lê Hải Đăng.

Công đoàn và Chi đoàn chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ<br>nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Các đảng viên Chi bộ Viện Khảo cổ học dự Đại hội<br><br>

Bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Liêm thay mặt Chi bộ Viện Khảo cổ học phát biểu cảm ơn đồng chí Nguyễn Quang Thuấn và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng thời xin hứa Chi bộ Viện Khảo cổ học sẽ cố gắng hết sức mình để đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị được giao.

Khổng Thiêm

Các tin đã đưa ngày: