Đại hội Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, nhiệm kỳ 2015-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, nhiệm kỳ 2015-2020

09/06/2015

Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của BCH Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Viện Hàn lâm; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, ngày 03 tháng 6 năm 2015 Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có GS. TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS. TS Trần Minh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ; TS. Võ Công Nguyện, Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, đại diện Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Đức Hùng - Bí thư Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ học đã nhấn mạnh, Đại hội Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức nhằm thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thứ hai, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thứ ba, bầu Chi ủy Chi bộ Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thứ tư, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các bản dự thảo: Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành  Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho việc hoàn thiện những bản dự thảo của các Báo cáo nêu trên, đồng thời khẳng định những thành tích Chi bộ đã đạt được trong những năm qua, chỉ ra các hạn chế, yếu kém, khuyết điểm cần thiết khắc phục, hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, nhất là tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua các Báo cáo Đoàn Chủ tịch trình Đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và các đại biểu tham dự Đại hội, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Bí thư đã ghi nhận những thành công của Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của các cấp ủy đảng cấp trên phù hợp với tình hình của Chi bộ; phát huy năng lực của tổ chức và cán bộ, đảng viên trong cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan hoàn thành những đề tài khoa học với nhiều đóng góp quan trọng về các vấn đề về khoa học xã hội vùng Trung Bộ hiện nay; đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ kế cận về chuyên môn và quản lý.

  GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, <br>Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng hoa và chúc mừng<br> Chi ủy khóa mới

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đã chỉ rõ sự cần thiết nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với việc hoàn thành những nhiệm vụ công tác của Viện, đặc biệt cần chủ động và đẩy mạnh hơn nữa việc gắn kết giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng; liên kết và phối hợp chặc chẽ với chính quyền các địa phương trong vùng để những nội dung nghiên cứu được sâu rộng hơn và sát với thực tiễn hơn; xúc tiến xây dựng chương trình phát triển khoa học công nghệ nhằm phát triển bền vững vùng Nam Trung Bộ; đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên gia, tạo nguồn nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý của Viện; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể Viện.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ Viện Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 3 đồng chí là Bùi Đức Hùng, Hoàng Hồng Hiệp và Đinh Như Hoài. Đại hội cũng bầu đồng chí Bùi Đức Hùng giữ chức Bí thư, đồng chí Hoàng Hồng Hiệp giữ chức Phó Bí thư. Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Bùi Đức Hùng đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các vị đại biểu tham dự Đại hội, đồng thời xin hứa Chi bộ Viện Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ sẽ nỗ lực cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được thông qua cũng như tuân thủ tốt những ý kiến chỉ đạo Đại hội của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

Chi ủy Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ

 

 

Các tin đã đưa ngày: