Đại hội Chi bộ Viện Kinh tế Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Kinh tế Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020

11/06/2015

Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 9/6/2015, Chi bộ Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Lê Thị Hải Nam, Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy, đồng chí Chu Đức Dũng, đảng ủy viên, phụ trách chi bộ Viện Kinh tế Việt Nam. Toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Viện Kinh tế Việt Nam đã tham dự Đại hội.
 

Đ/c Trần Đình Thiên, Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo tại Đại hội

Đại hội được tiến hành nghiêm túc, theo đúng quy định của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đại hội đã tổng kết các thành tựu đạt được trong công tác chính trị, tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; đồng thời chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đã đóng góp ý kiến cho dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt, Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ Viện Kinh tế Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
  Đ/c Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm  <br>chúc mừng Chi ủy khóa mới
Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Võ Khánh Vinh đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Viện Kinh tế Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần có những giải pháp tích cực và chủ động để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo một viện nghiên cứu kinh tế đầu ngành của cả nước, làm tốt công tác tham mưu cho Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các ban ngành cấp TW và địa phương.
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ Viện Kinh tế Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Đình Thiên tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Ban chấp hành chi bộ Viện Kinh tế Việt Nam nhiệm kỳ mới đã ra mắt Đại hội và khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu.
 
Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII gồm 5 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội.
 
Đại hội Chi bộ Viện Kinh tế Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra theo đúng quy trình, quy định và thành công tốt đẹp.
 
Chi ủy Viện Kinh tế Việt Nam
 
Các tin đã đưa ngày: