Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu nhiệm kỳ 2015 - 2020.
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

19/05/2015

Thực hiện chỉ thị số 36 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), ngày 14 tháng 5 năm 2015 tại Viện Nghiên cứu Châu Âu, Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Chu Đức Dũng - Đảng uỷ viên Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga – Đại diện Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã được nghe và tiến hành thảo luận Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020… Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, đóng góp một cách thiết thực, trách nhiệm cao, dựa trên cơ sở khoa học nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Báo cáo nói trên.

Đại hội cũng tập trung thảo luận báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2010-2015, các ý kiến đóng góp đều đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho Chi bộ, Chi ủy trong nhiệm kỳ tới, trong đó cần tập trung mọi nguồn lực, phát huy tính gương mẫu, năng động, đổi mới, sáng tạo, tính đoàn kết, nhất trí hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó Chi bộ, Chi ủy cần tiếp tục thực hiện việc lãnh đạo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện như nghiên cứu các vấn đề khu vực, tổ chức khu vực và các quốc gia ở Châu Âu, mở rộng liên kết, kết nối mạng lưới nghiên cứu giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu về Châu Âu học, tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học xã hội nhân văn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thực hiện chức năng tư vấn chính sách cho các Bộ, ngành và địa phương theo chức năng của Viện, đặc biệt chú trọng mở rộng công bố, đăng tải các bài báo khoa học do các nhà khoa học của Viện trên các tạp chí có uy tín trên thế giới. Mặt khác, các ý kiến của các đảng viên trong chi bộ cũng thẳng thắn, nhấn mạnh và chỉ ra các hạn chế, yếu kém, khuyết điểm tồn tại cần khắc phục, cần tiếp tục phát huy vai trò của tập thể Chi ủy, đặc biệt là vai trò của cá nhân trong chi ủy.

Thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, đồng chí Chu Đức Dũng - Đảng ủy viên, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Ấu; Ghi nhận những thành công, những kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua; Đánh giá cao Chi bộ, chi ủy phát huy năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Nghiên cứu Châu Âu; Đánh giá cao Báo cáo của Đại hội, xây dựng được kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đề ra những giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực quyết tâm hoàn thành chất lượng các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đặc biệt, Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu là một tập thể đoàn kết, đồng thuận cao và tạo sự ổn định cơ quan trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Viện.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung, chỉ tiêu cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu nhiệm kỳ 2015 - 2020, và các nội dung khác được bàn bạc, trao đổi, thảo luận và thống nhất trong Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Chi ủy Viện Nghiên cứu Châu Âu nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm có 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn An Hà được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đức Minh giữ chức danh Phó bí thư chi bộ và đồng chí Đặng Minh Đức là chi ủy viên; Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII gồm 5 đồng chí, trong đó 2 đại biểu đương nhiên và 3 đại biểu chính thức thông qua bầu cử từ Đại hội.

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu được tổ chức theo đúng quy trình hướng dẫn của Đảng ủy Viện Hàn lâm và đã thành công tốt đẹp. Chi ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội và khẳng định tiếp thu toàn bộ ý kiến được thông qua để chuyển tải, phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp, quyết tâm hiện thực hóa chủ trương, đường lối, nội dung nghị quyết thành kế hoạch hành động nhiệm vụ chính trị cụ thể của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Đặng Minh Đức

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chi ủy khóa mới ra mắt Đại hội

 

 

 

 

Đ/c Chu Đức Dũng, Đảng ủy viên, chụp ảnh lưu niệm với Chi ủy khóa mới

 

 

                                                    Đại diện các tổ chức đoàn thể tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa mới

Các tin đã đưa ngày: